Penge til Dragørs frivillige

Dragør Kommune har uddelt 80.000 kroner til otte forskellige sociale foreninger og organisationer, der udfører frivilligt arbejde

Wiedergaarden – fået økonomisk håndsrækning

 

En til to gange om året uddeler Dragør Kommune penge til frivilligt socialt arbejde. Denne gang havde otte forskellige foreninger eller organisationer søgt social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget om bidrag.

De otte ansøgninger beløb sig til i alt 124.720 kroner. Udvalget besluttede at uddele i alt 80.000 kroner.

Nicolaj Bertel Riber, formand for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget siger:

”På vegne af udvalget vil jeg gerne takke for alle ansøgningerne. Og jeg er meget glad for, at vi har kunnet tilgodese alle. Nogle dog med lidt færre penge end der er søgt om”

Påskønnelse af socialt arbejde

Nicolaj Bertel Riber tilføjer:

”Vi kan ganske enkelt ikke anerkende og påskønne det frivillige sociale arbejde for meget. Det er en generøs gave til lokalsamfundet. Derfor er det også vigtigt, at vi støtter op om forskellige frivillige indsatser med en økonomisk håndsrækning. Og det muliggør de her §18-midler til frivilligt socialt arbejde. ”

De udvalgte foreninger

Disse organisationer og foreninger modtog penge:

  • Aktivitetshuset Wiedergården
  • Bedre Psykiatri Amager
  • Besøgstjenesten ved Dragør Aktivitetshus
  • FitforKids
  • Foreningen Danske Døvblinde FDDB
  • Foreningen Den Boligsocial Fond
  • Parkinson Klub Amagerland
  • Ældre Sagen Tårnby

Endnu en ansøgningsrunde

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede desuden at gennemføre endnu en ansøgningsrunde til efteråret. Om det siger formanden:

”Vi skal have pengene ud at arbejde derude – så jeg vil gerne opfordre til at holde øje med kommunens hjemmeside, når vi inviterer til at søge midler til mere frivilligt socialt arbejde – til glæde og gavn for vores borgere. ”

Der kan igen søges om at få del i puljentil efteråret.

Seneste artikler

 

Fik du læst?