Nye læseklubber om flygtninge

Caritas har indgået et samarbejde med bibliotekerne på Amager om læseklubber og læsekredse, hvor deltagerne læser bøger med tema om flygtninge

Vil du vide mere om flygtninge? Nu laver Caritas en læseklub om dette tragiske emne.

 

Af Lene Dam Jørgensen

Tårnby og Solvang Biblioteker har indgået et samarbejde med den katolske hjælpeorganisation Caritas om læsekredse og læseklubber, hvor interesserede kan læse bøger med emnet ”Flygtninge”.

Aktivitetsleder for Læseklubben, Nya Guldberg, fortæller til Amagernyt.dk, at Caritas henvendte sig til de danske biblioteker, som har til kontakt til næsten alle. Caritas var her i forbindelse med Solvang og Tårnby Biblioteker og spurgte dem, om de ville være interesserede i at tilbyde læseklubber eller læsekredse med emnet ”Flygtninge”. Solvang og Tårnby Biblioteker svarede, at det ville de gerne.

Om at være flygtning

Caritas har udvalgt romaner, der handler om at være flygtning. Det handler grundlæggende set om, hvad det er der får folk til at forlade alt, hvad de kender og nogensinde har kendt til.

Nya siger: ”Caritas vil gerne vil udbrede forståelsen for, hvorfor man bliver flygtning, hvordan det er at være flygtning, hvordan man finder sig til rette som flygtning i et nyt liv. Det kan være flygtninge fra Ukraine, men det kan også være mennesker, der flygter fra oversvømmelser i Afrika. Historien er måske på overfladen meget forskellig, men de menneskelige skæbner ligner alle sammen hinanden, siger Nya.

Den offentlige debat

Caritas vil gerne øge opmærksomheden på flygtninge, fordi der bliver flere og flere af dem, og den offentlige samtale går meget på, hvor mange der er plads til, samt spørgsmål om de kan sendes andre steder hen  – og hvor skal de være. Der er så mange af dem, og der er så mange samtaler om dem i det offentlige rum, at man taler om dem som en masse eller en gruppe, siger Nya.

Nya tilføjer: ”Vi glemmer at se på at hvert enkelt menneske har sin egen skæbne, og der er steder og punkter, hvor vi møder hinanden, og vi har stadig brug for at lære hinanden bedre at kende. ”

Tale med andre

Læseklubben begyndte som en læseklub hos Caritas, som blev holdt en gang om måneden. Nya fortæller: ” Ved læseklubberne har vi alle sammen læst den samme bog og mødes for at tale om bogen. Ud fra bogen starter alle mulige slags samtaler og derved lærer man jo hinanden at kende og kommer på nye tanker og nye ideer og forstår måske også mere. Og selvom man er uenig, får man også tit en forståelse, når man har siddet sammen og sludret en time eller to. ”

Socialt samlingspunkt

Der er helt klart noget socialt i arrangementet, siger Nya, for det er jo ikke bare et spørgsmål om at læse bøgerne, for det kan folk bare gøre selv. Men om at diskutere indholdet med andre. Nya fortæller, at i den læsegruppe, som hun selv har holdt i Caritas, at deltagerne glæder sig til at se hinanden, og at deltagerne lærte hinanden at kende.

Flygtningesituationen

Det er Nyas opfattelse, at grunden til at Solvang Bibliotek og Tårnby Bibliotek var interesserede i at gå ind i Caritas projekt var, at det var en læsekreds, der kom på det rette tidspunkt.

Nya siger: ” Der er rigtig mange flygtninge, og de bliver ikke færre. Vi er nødt til at være opmærksomme på dem. Vi kan ikke lade som om, at verden og flygtninge ikke findes”.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Nya Guldberg

Solvang og Ørestad biblioteker arbejder sammen, og det er på Ørestad Bibliotek, at arrangementerne finder sted. Ørestad Bibliotek udbyder læseklubben til september, og Tårnby Bibliotek udbyder læseklubben i januar 2023.

Caritas håber nu, at det bliver med rigtig mange deltagere, slutter Nya.

Caritas Danmark er Den katolske Kirkes humanitære hjælpeorganisation. Organisationen blev grundlagt i 1947 og er én af Danmarks ældste nødhjælpsorganisationer.

Seneste artikler

 

Fik du læst?