Tårnby har fået en klimaplan

Tårnby Kommune har fået en klimaplan, der viser hvordan Tårnby som kommune kan få netto nul-udledning af CO2 senest i 2050 og tilpasse sig på en måde, så kommunen er godt rustet til at tackle klimaforandringer

Tårnby – fortsat en af landets bedste erhvervskommuner… (Foto: Finn Edvard)

 

Tårnby Kommune har fået en klimaplan. En klimaplan, der viser hvordan kommunen som geografisk område vil opnå netto nul-udledning af CO2 senest i 2050 og tilpasse sig således, at kommunen er robust over for klimaforandringer.

Arbejdet med klimaplanen

Arbejdet med klimaplanen har været baseret på samme standard for klimaplanlægning, som nogle af verdens største og mest ambitiøse byer har benyttet. En standard, der lever op til Parisaftalen, der sigter mod at begrænse temperaturstigningen globalt til 1,5 °C.

Denne standard er videreudviklet så den passer til de mindre byer eller kommuner og blev i 2020 for første gang brugt af danske kommuner.

Ambitiøs plan

Tårnby Kommune er med klimaplanen groft sagt med til at skrive verdenshistorien, fordi der er tale om en ambitiøs og realistisk plan, der kan nedbringe CO2-udledningen og er robust over for klimaforandringer på et lokalt niveau.

Borgerne kan også gøre en flere ting, som hjælper den grønne omstilling, installere fjernvarme, når det bliver muligt at tilslutte sig, undersøge muligheden for at opsætte solceller på taget, lade bilen stå og tage cyklen eller de offentlige transportmidler i stedet, spare på energien i husstanden, skrue ned for varmen når de ikke er hjemme, og slukke lyset, når der ikke er brug for lys og se på mulige energirenoveringer af din bolig.

Det kan betale sig

Det kan ofte betale sig gennem et reduceret energiforbrug, som dermed sparer penge, spise proteinholdige grønsager som erstatning til kød og downloade applikationer til telefonen med fokus på energiforbrug og CO2 fodaftryk.

Seneste artikler

 

Fik du læst?