Stop snakken om lukning af mangfoldige gymnasier!  

FOLKETINGSVALG 22′: Fra Marcus Jørgensen 3j, Sara Al-Tamimi 2b, Elena Violante 2k og Tobias Klindt 2i på Ørestad Gymnasium har vi modtaget dette debatindlæg:

Eleverne på Ørestad Gymnasium har det godt, skriver fire elever fra gymnasiet i dette debatindlæg

 

“Luk dem ned!”

Sådan lyder udtalelserne fra bl.a. Morten Messerschmidt og Jakob Ellemann-Jensen ifølge DR på et pressemøde om “frit valg.”

Partilederne argumenterer for at droppe elevfordelingsaftalen og lukke gymnasier med såkaldt “skæv elevfordeling.” Disse udtalelser gør, at gymnasier som vores bliver misforstået og fejlbedømt.

Gymnasiets avis

Vi er en gruppe elever fra Ørestad Gymnasium, der sammen med vores medstuderende, driver Boulevarden, gymnasiets elevdrevne avis. Og vi er, ligesom resten af gymnasiets elever, en mangfoldig gruppe af unge med forskellige baggrunde, kulturer, værdier og interesser.

I kontrast til politikerne fra blå blok, ser vi ikke vores forskelligheder og den såkaldt “skæve elevfordeling” som et problem, men snarere som en mangfoldig styrke og mulighed for, at vi som elever, kan få udvidet vores horisonter.

Mangfoldigheden

Vi vil give et indblik i styrkerne ved mangfoldigheden på Ørestad Gymnasium, og hvordan den negative diskurs fra visse politikere er med til at skabe et fiktivt problem, som vi ikke oplever, eksisterer på vores gymnasium.

Vi har som elever på Ørestad Gymnasium fra første skoledag oplevet en stor rummelighed, takket være diversiteten blandt eleverne. Denne diversitet omfatter både religion, seksualitet, køn, hudfarve og kultur.

Det giver ikke kun plads til, at eleverne kan være sig selv, men skaber ligeledes tolerance og mulighed for at fremme forståelse for forskelligheder.

Ingen”båse”

På vores gymnasium kan man vælge at være sammen med folk, der ligner én, men uden at blive isoleret fra fællesskabet. Og man undgår at føle, at man skal passe ind i en specifik “bås”, fordi, der er så mange forskellige elevtyper. Det giver os en oplevelse af personlig frihed og mulighed for at udvikle os.

Gymnasietiden er en de vigtigste perioder for både den almene og individuelle dannelse og kan give unge mange færdigheder, som gavner dem i fremtiden. Dog er det nødvendigt, at unge bliver tvunget til at forholde sig til mennesker, der er anderledes end dem selv.

Tænketanken Cepos

Et helt konkret eksempel på dette, var da en 2.g klasse fra vores gymnasium var på besøg hos den liberale tænketank Cepos, hvor der opstod en diskussion omkring forskellige politiske holdninger ift. skattelettelser og coronahåndtering.

Frem for at splitte eleverne, fremmede samtalen tværtimod forståelsen for hinandens forskellige perspektiver. Denne forståelse kunne ikke have været mulig uden den allerede eksisterende tolerance og rummelighed, vi har på Ørestad Gymnasium.

Åbne samtaler

Andre hverdagseksempler finder også sted på skolen, hvor vi oplever, at elever med forskellige religioner f.eks. har åbne samtaler, hvor nysgerrighed, indsigt og overensstemmelse fylder mere end kritik eller “hvem, der har mest ret”. Eleverne lærer at prioritere lytning og forståelse, hvilket er essentielt for et velfungerende fællesskab, heraf et velfungerende demokratisk samfund. Dette kommer også til udtryk til skolens sociale arrangementer, hvor elever med forskellige baggrunde og kulturer danser sammen til forskellige nationers folkemusik, hvilket skaber livsvarige minder og forstærker skolens multikulturelle ånd.

Løser problemerne sammen

Derfor giver det ingen mening, når flere politikere fra blå blok foreslår, at gymnasier som vores burde lukkes. Vi kan overhovedet ikke genkende de problemer, som bl.a. Messerschmidt og Vanopslagh refererer til, når de påstår, at disse gymnasier “ikke fungerer.” Tværtimod mener vi, at det faktisk fungerer godt, og at det i realiteten ville være sundt for alle gymnasier i landet at have samme diversitet og mangfoldighed, som vi har her på Ørestad Gymnasium.

Dermed ikke sagt, at vi ikke har vores problemer på gymnasiet, men vi løser udfordringerne sammen, og ender med at være et bedre gymnasium takket være det.

Ingen skræmmebilleder

Gode gymnasier er uvurderlige, og derfor ærgrer vi os meget over den diskurs visse politikere er begyndt at anvende på det seneste. Vi mener, at den er med til at give gymnasier som vores et dårligt ry, og kan i sidste ende resultere i, at gymnasierne taber potentielle elever. Vi ønsker og håber, at politikerne lader være med at ytre sig på vegne af landets gymnasieelever. De fremmer et “os mod dem” synspunkt, som vi på et af de berørte gymnasier absolut ikke vil identificeres med. Virkeligheden er nemlig langt fra de skræmmebilleder, som visse politikere tegner af gymnasier med stor mangfoldighed og diversitet.

“Vi har det godt”

Vi har det godt på Ørestad Gymnasium. Vi går i skole et fedt sted, hvor folk føler sig velkomne og trygt kan gøre sig klar til fremtiden. Vi er åbne og nysgerrige, og vi bestræber os selvfølgelig hele tiden på at blive bedre. Men drop retorikken om et “os” og “dem”, og forstå, at en stor variation i elevfordeling faktisk gavner gymnasierne. Vi mener på denne baggrund at elevfordelingsaftalen kan være med til at styrke dannelsen og rummeligheden på de gymnasier, der lige nu har en meget homogen elevsammensætning.

Lad os mødes

Så vores opfordring er: kom ud, snak med os i stedet for at udtale jer om os i medierne. Vi er stolte af vores skole, og vi mener, at gymnasier, der vil blive berørt af elevfordelingsaftalen ved at modtage nye elever, skal se det som en mulighed for at udvikle alle deres elever. Så stop snakken om at lukke gymnasierne, skræmmekampagnerne og de negative diskurser. Og giv i stedet muligheden for, at alle gymnasier kan opleve glæden ved diversitet og mangfoldighed.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?