Fyring på et uigennemsigtig grundlag

DEBAT: Der kommer fortsat debatindlæg i forbindelse med den uforståelige fyring af sognepræst Ellen Margrethe Gylling fra Nathanaels Kirke. Her er det en kollega, sognepræst Marianne Bach, der giver udtryk for sin store forundring over sagen:

 

DEBAT: Jeg finder det helt uforståeligt, at sognepræst Ellen Margrethe Gylling er blevet fritstillet – i realiteten fyret – og uforstående over for, hvad der begrunder et så drastisk indgreb over for en tjenestegørende præst og tjenestemand.

Fra tjenestevejens side er der heller ikke givet oplysninger, der angiver bevæggrunde til fyringen. Det medvirker til en mistænkeliggørelse af Ellen Margrethe Gyllings embedsudøvelse og person, som er urimelig og ikke kan være andet end yderst belastende.

Det skinner dog igennem, at der er tale om konflikt, men ønskes det at løse op for en konflikt, må alle de involverede parter have mulighed for at ytre sig og om muligt bringes i samtale. Det er derfor uforståeligt, at Ellen Margrethe Gylling blev fritstillet, nu fyret, med et forbud mod at udtale sig.

Det er helt urimeligt over for Ellen Gylling og vil være konfliktskabende for menighedsrådet, medarbejdere, for et samarbejde i sognet og for menighedslivet.

Jeg kan tilføje, at jeg har arbejdet sammen med Ellen Gylling i et vikariat i Nathanael/Sundby pastorat og i et arbejde med kristne nydanskere i Mødested Amager, hvor Ellen Gylling i begge sammenhænge udviste et stort og vedholdende engagement. Ellen Margrethe Gylling er en præst, der vil noget i sit arbejde og giver udtryk for sine meninger på direkte og reel vis. Min egen erfaring har været et godt kollegasamarbejde, ligesom hun havde det til sin faste kollega Michael K. Nissen i en årrække, og jeg oplevede ikke, at Ellen Margrethe Gylling havde problemer med samarbejde i sognet.

Jeg er meget uforstående over for både bevæggrund og procedure i forbindelse med fyringen af Ellen Margrethe Gylling. Ud over, at Ellen Margrethe Gylling på et uigennemsigtigt grundlag er fyret fra sit embede og det sogn, hvor hun har lagt hovedparten af sit arbejdsliv, så er denne triste sag ikke med til at skabe et åbent, trygt og tillidsfuldt miljø for nogen i folkekirken.

Marianne Bach, sognepræst, Abildgård kirke, Frederikshavn.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?