Ny visitationsbil med base i Dragør

Region Hovedstadens borgere, herunder i Dragør,  får glæde af tre nye visitationsbiler og øget akutberedskab

Den ene af de tre nye visitationsbiler skal stationeres i Dragør. De er beregnet til akut hjælp og en øjeblikkelig sundhedsfaglig vurdering og eventuel behandling. På billedet en almindelig ambulance.

 

Region Hovedstadens Akutberedskab styrkes nu med midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Pengene går til tre nye præhospitale visitationsbiler og styrket bemanding til sundhedsfaglig visitation på vagtcentralen. Den ene vistiationsbil får udgangspunkt i Dragør.

​Som en del af et særligt fokus på at skabe større og hurtigere ambulancedækning i regionen har Region Hovedstaden søgt og nu modtaget omkring 60 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til et styrket akutberedskab. Midlerne går blandt andet til tre præhospitale visitationsbiler, som kan hjælpe med at tage nogle af de opgaver, som regionens ambulancer normalt dækker.

De tre visitationsbiler bliver placeret i Gribskov, Dragør og Frederikssund.

Hurtig udrykning

“Vi har en forpligtigelse til at sikre hurtig udrykning og akut assistance til alle regionens borgere. Derfor er det en dejlig nyhed her op til jul, at vi fra næste år kan styrke vores beredskab og få flere visitationsbiler på vejene. De ekstra midler til sundhedsfaglig visitation er også meget velkomne og vil hjælpe med at sikre den rette hjælp til borgerne,” fortæller formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K).

Akut hjælp

De tre nye præhospitale visitationsbiler, eller PHV’er, adskiller sig fra almindelige ambulancer ved at rykke ud til borgere, som har brug for akut hjælp og en sundhedsfaglig vurdering af skaden eller sygdommen og eventuelt behandling. De præhospitale visitationsbiler kan derudover fungere som supplement for det akutte beredskab for eksempel ved hjertestop, hvor der skal ydes akut livsredende behandling hurtigst muligt.

“Med de tre PHV’er kan vi tage nogle af opgaverne fra vores ambulancer og yde en hjælp ude hos borgerne. De frigiver ikke kun ambulancer, men kan også hjælpe til at aflaste regionens akutmodtagelser, da vi kan flytte noget af den akutte vurdering ud til borgeren,” fortæller direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab Jonas Egebart.

To PHV’er på nuværende tidspunkt

Foruden midler til de tre nye PHV’er har Region Hovedstaden også modtaget midler til ekstra bemanding af den sundhedsfaglig visitation svarende til 1,5 døgnberedskab. Pengene går til bemanding på vagtcentralen og skal styrke alle led i det præhospitale område. Lige fra at borgerne ringer ind til vagtcentralen til, at der træffes beslutning om, hvilket akutberedskab der skal sendes.​

Seneste artikler

 

Fik du læst?