Jobcenter indfører “Tårnby-modellen”

Tårnby Kommune indfører fra begyndelsen af 2023 en beskæftigelsesfaglig model kaldet ”Tårnby-modellen”, hvor et team skal behandle de rådighedssager.

 

Arbejdsmarkedet og beskæftigelsesudvalget i Tårnby godkendte sidste år kommunes beskæftigelsesplan for 2022-2023, hvor der udover ministerens mål er stort fokus på, hvordan og hvor ofte jobcentrene taler med borgerne for at antallet af  ledige i Tårnby Kommune kan nedbringes.

Effektiv beskæftigelsesindsats

Tårnby Kommunes arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg forventer, at jobcentret arbejder med at sikre en effektiv og evidensbaseret beskæftigelsesindsats og holder månedlige samtaler med alle borgere, sikrer CV’er i alle sager og bruger virksomhedsrettede indsatser som virrksomhedspraktik og løntilskudsjob m.v.

Tårnby-modellen

Jobcentret indfører i begyndelsen af 2023 “Tårnby-modellen”, der er en beskæftigelsesfaglig model, som synliggør og giver en fælles faglig platform og ståsted, uanset  medarbejderens funktion på beskæftigelsesområdet eller borgerens målgruppeindplacering. Udover de elementer som allerede er politisk besluttet, opererer modellen også med krav og rådighed.

I 2023 etableres et team, som skal behandle de rådighedssager som konsulenterne melder ind på kontanthjælpslignende ydelse. Indsatsen samles for at opnå en ensartet kvalitet i behandlingen af sagerne og skabe en fælles faglighed på området.

Jobcentre nedlægges

Jobcentre planlægges iøvrigt nedlagt af den nye regering. En af grundene er, at der er ansat et uforholdsmæssigt højt antal medarbejdere i jobcentrene på et tidspunkt hvor ledigheden er historisk lav. Jobcentrenes funktion planlægges i stedet udført af A-kasser og private aktører, hvilket ifølge regeringen kan medføre store besparelser.