Vi savner vores præst i Nathanaels Kirke

DEBAT: Tonen på menighedsrådsmødet forleden i Nathanaels Kirke var trykkende og vi savner i det hele taget vores præst Ellen Margrethe Gylling i kirken, skriver Elisabeth Louise Brøker i dette debatindlæg
Ellen Margrethe Gylling – flere kræver hende genansat i Nathanaels Kirke.

 

Torsdag 19. januar overværede jeg som tilhører den åbne del af Nathanaels Kirkes menighedsrådsmøde. Jeg mærkede en trykket stemning og undrede mig over, at provsten, Michael Krogstrup Nissen, deltog i mødet.

Jeg har været til menighedsrådsmøder flere steder, men aldrig oplevet at en provst deltog. Jeg tænkte, at der måtte være en årsag.

Selve mødet blev på kompetent vis ledet af den nye menighedsrådsformand, Anne Grethe Christensen. Da vi kom til punktet ”Nyt fra kontaktperson”, fortalte kontaktperson Tine Hamborg, at hun ønskede at få meddelelser via SMS, så hun som daglig leder hurtigt kunne blive orienteret om ferier, afbud mm., da hun jo skulle sørge for, at der var medarbejdere til alle opgaver ved gudstjenesterne.

Derfor var det også hensigtsmæssigt, at hun deltog i kalendermøderne, hvor opgaverne blev fordelt. Af samme grund måtte disse møder ligge på et tidspunkt, hvor hun havde mulighed for at deltage.

Præsten, Thomas Olsson, modsagde hende. Han mente ikke, at hun skulle deltage i kalendermøderne, så han så ingen årsag til at flytte møderne til et tidspunkt, som passede ind i hendes tidsskema.

Og nu fulgte en langvarig diskussion om, hvilke møder hun skulle deltage i, en diskussion, som var meget ubehagelig at høre på. Jeg opfattede det, som om der blev talt ned til hende, som om nogle i menighedsrådet ikke respekterede hendes arbejde som daglig leder.

Det var ikke kun diskussionen om emnet, der stødte mig, men tonen. Og menighedsrådsformanden greb da også ind og opfordrede til, at der blev udvist respekt.

Nyhederne fra de øvrige gik lempeligere, men så kom vi til et punkt, hvor nogle principper for godt samarbejde, der var udarbejdet ved hjælp fra professionelle og godkendt i 2020, skulle gengodkendes.

Den tidligere menighedsrådsformand, Dennis Rasmussen, protesterede mod gengodkendelsen, idet han henviste til nogle principper fra 2022.

En ubehagelig diskussion om disse to sæt principper fulgte. Her forslog provsten, at man måtte undersøge og sammenligne begge sæt. Efter mødet læste jeg i referatet fra maj 2022 på kirkens hjemmeside, at principperne fra 2022 kun gælder menighedsrådet og dets møder, mens principperne fra 2020 gælder alle i Nathanaels Kirke. Det virkede utrolig forvirrende og misvisende, når dette ikke blev præciseret af Dennis Rasmussen.

Jeg gik hjem med et trist helhedsindtryk af et møde, hvor tonen og holdningen ligger langt fra de kristne grundværdier. Jeg talte med flere, som mærkede tonen og den trykkede stemning.

Mange savner den empatiske præst Ellen Margrethe Gylling. Se kommentarerne i underskriftindsamlingen

https://www.skrivunder.net/skriv_under_pa_at_nathanaels_kirke_amagerbro_skal_fa_deres_afholdte_prast_ellen_margrethe_gylling_tilbage.

Elisabeth Louise Brøker
Kunstner, bachelor i religionsvidenskab og instruktør i Mindfulness – holder religionshistoriske og spirituelle foredrag,

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?