Workshop om det gode liv

Nuværende beboere på Enggården, medarbejdere, pårørende og politikere var 17. januar inviteret til workshoppen hjemlighed, aktiviteter og samarbejde på Enggården

Enggården –

På workshoppen på omsorgscentret Enggården forleden om hjemlighed, aktiviteter og samarbejde var både nuværende beboere på Enggården, pårørende, medarbejdere og politikere inviteret med.

Omkring 40 mennesker deltog i arrangementet og var med til at sætte det gode liv på Enggården under lup.

Der var inviteret udefra kommende oplægsholdere til at sætte gang i tankerne og give inspiration til tre udvalgte temaer, som var hjemlighed, aktiviteter og samarbejde.

Var glad for arrangementet

Ole Andersen, som til daglig er leder af Enggården, var glad for arrangementet og siger:

”Det var god stemning og spændende snakke ved de forskellige borde. Selvom vi synes, at Enggården er et rigtig godt plejehjem, er det altid godt at reflektere over og få sat ord på, hvad der er det gode liv, når livet leves på et plejehjem.”

Behandle borgerne forskelligt

”Jeg tror, at noget af det, som står endnu mere klart efter arrangementet, er, at man skal behandle borgerne forskelligt for at opnå kvalitet og tryghed for alle i den tid man bor på Enggården. Beboerne er forskellige, og de pårørende er forskellige. Hver enkelt kommer med sit levede liv og har ønsker for den sidste tid, når nu man ikke længere kan klare sig selv,” siger Ole Andersen.

Mange input og forslag

På workshoppen kom mange input og forslag til, hvordan følelsen af hjemlighed på Enggården kan øges, hvordan der kan skabes aktiviteter, der i endnu højere grad passer til beboernes behov, og hvordan samarbejdet med pårørende og frivillige kan blive endnu bedre.

Næste skridt

En arbejdsgruppe på Enggården og administrationen på rådhuset vil nu arbejde videre med de forskellige input fra workshoppen. Arbejdet vil munde ud i nogle pejlemærker til ”Det gode liv på Enggården”. Pejlemærkerne forventes politisk behandlet i maj.

Seneste artikler

 

Fik du læst?