Øresundsbroen forbedrede resultatet i 2022

Godstrafikken havde endnu et rekordår, og i løbet af sommeren nåede sommertrafikken på Øresundsbroen et historisk højdepunkt.
Øresundsbroen – trafikken steg i 2022. (Foto: Øresundsbron)

 

Vejtrafikken over broen steg med 40,4 procent i 2022 i forhold til året før, men var 9,7 procent lavere end i 2019 og før pandemien.
Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev på 1.083 mio. DKK – en stigning på 207 mio. DKK i forhold til 2021.

“Halvfems procent af trafikmængden fra 2019 var tilbage ved årets udgang, men i begyndelsen af 2022 var trafikken faldet med hele 40 procent. Så vi havde et virkelig stærkt opsving i løbet af året, men det stagnerede i efteråret, da den økonomiske situation begyndte at påvirke rejserne generelt og den svenske fritidstrafik i særdeleshed, siger Linus Eriksson,” administrerende direktør for Øresundsbron.

Trafikken steg igen
Året startede med skærpede indrejseregler, og den samlede trafik over broen var næsten 40 procent lavere end i samme periode i 2019. Så snart restriktionerne blev ophævet i midten af februar, begyndte trafikken at stige, men den store indvirkning på trafikken i årets første to måneder påvirker årets samlede resultat.

En stærk fritidstrafik i løbet af sommeren – især blandt danske kunder – bidrog til flere trafikrekorder på broen i juli måned. Ved udgangen af 2022 havde Øresundsbron ca. 490.000 BroPas-aftalekunder, hvilket er over 55.000 flere end ved årets start – en stor nettotilgang, der for flertallets vedkommende bestod af danske aftalekunder.

Flere danske kunder
“Vores stærke kundebase afspejler den store interesse for mulighederne i vores nabolande, og vi oplever især en betydelig stigning i antallet af danske kunder. Fra en svensk overvægt i mange år til en mere afbalanceret fritidstrafik over sundet i dag. Med en stærkere dansk krone er der mange, der gerne vil opleve Sverige, mens det også er blevet mere attraktivt at arbejde i Danmark. Det er til gavn for begge lande, siger Linus Eriksson.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Linus Eriksson –  administrerende direktør for Øresundsbron. (Foto: Øresundsbron)


Personbiltrafikken var 12,3 procent lavere i 2022 sammenlignet med 2019 – heraf faldt BroPas Fritid med 11,9 procent, BroPas Business med 29,6 procent og BroPas Pendler med 15,6 procent. Hjemmearbejde og flere digitale møder menes at være to af de faktorer, der klart har påvirket pendling og erhvervstrafik. Sammenlignet med 2021 steg personbiltrafikken med 44,2 procent.

Mere gods
Godstransporten fortsatte med at rulle over broen på et langt højere niveau end før pandemien, med rekordtal efter rekordtal for andet år i træk. Godstrafikken, herunder lastbiler og varevogne, steg sammenlignet med 2019 med 21,8 procent i løbet af året og med 14 procent sammenlignet med 2021. Sammen med stigningen på 7 procent i kontanttrafikken i forhold til 2019 bidrog dette til en stigning på 67 mio. DKK i vejindtægterne i forhold til 2019.

“Med en god omsætningsudvikling, en stærk godstrafik og mange nye kunder vil vi nå vores forventede resultat for 2022 på trods af stærkt stigende renteudgifter og inflation, som klart påvirker resultatet,” siger Linus Eriksson.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?