Tårnby skal vende hver en krone

Et stort underskud truer i Tårnby Kommune. Det midlertidige ansættelsesstop kommer til at gælde resten af året og der er yderligere besparelser på vej.

Tårnby er på vej til tomme lommer

 

Tårnby Kommunes økonomi er presset, der er allerede indført et ansættelsesstop, men der er brug for yderligere besparelser. Kassetrækket skal nemlig nedbringes med 39 millioner kroner i år. Der er derfor iværksæt 34 konkrete indsatser, som skal begrænse underskuddet i kommunens økonomi i 2023. De indsatser vurderes at kunne nedbringe underskuddet med 39 millioner kroner allerede fra i år.

Sket en forværring
Siden budgettet blev vedtaget i 2022 er der sket en forværring af udsigterne for 2023 med 63 millioner kroner. Det betyder at uden kompenserende indgreb, kan det forventes, at der bliver et samlet underskud på 130 millioner kroner.

Besparelserne skal blandt andet findes ved salg af grunde, kommunen ikke forventer at få brug for i fremtiden. Normeringerne på daginstitutionsområdet skal tilpasses til det faktiske børnetal. Derudover skal regningsbetalingerne digitaliseres.

Ansættelsesstoppet forlænges
Den vigtigste indsats er, at det midlertidige ansættelsesstop forlænges og vil gælde resten af året. Ansættelsesstoppet begrænses til at omfatte de ­områder, der ikke gives vikardækning for. Det betyder, at hjemmepleje, plejehjem, skoler og dagtilbud er undtaget.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

” Vi er desværre havnet i samme situation som mange andre kommuner: Vores udgifter til især det specialiserede børneområde og stigende energipriser har presset vores økonomi så meget, at vi er nødt til at foretage modgående foranstaltninger allerede i år. Jeg er glad for, at vi trods alt har fået øje på problemet hurtigt, og jeg er glad for, at vi har kunnet samles politisk om den plan, Økonomiudvalget nu har vedtaget,” siger borgmesteren og fortsætter:

Langt fra løst
”Dette er dog kun starten, og vores problemer er langt fra løst. Der forestår en svær budgetlægning for 2024 og frem, som vi nu skal i gang med. Jeg kan kun opfordre borgerne i Tårnby til at deltage i vores borgermøde onsdag 29. marts og komme med alle de gode forslag, de måtte have til, hvordan vi løser denne vanskelige situation.”

Borgmester Allan S. Andersen siger til sidst:

”Vi har kigget dybt i mulighederne for at finde reduktioner i 2023, men vi har også prioriteret at friholde de store velfærdsområder mest mulig. Til gengæld fortsætter vi ansættelsesstoppet på resten af kommunens driftsområder, herunder på rådhuset. Det kommer til at blive svært, og på nogle områder vil det gå ud over servicen. Jeg er dog sikker på, at de gode medarbejdere i Tårnby er med på at tage en ekstra tørn for at hjælpe med at få kommunens økonomi på ret fod igen. Og så vil der være mulighed for at dispensere de steder, hvor det er nødvendigt for at det ikke skal gå helt galt.”

Seneste artikler

 

Fik du læst?