Sortering af affald en succes i Tånby

Sortering af affald giver positive resultater i  Tårnby.  Mængden af restaffald er gennemsnitligt faldet med 152 ton pr. måned efter at Tårnby Kommune øgede sorteringsmulighederne i 2022.

Affald – det betaler sig at sortere

 

Efter Tårnby har øget sorteringsmulighederne for affald fra oktober 2022, er mængden af restaffald gennemsnitligt blevet reduceret med 152 ton pr. måned. Grunden til faldet skyldes især madaffald udsorteres fra restaffaldet

Det madaffald, som borgerne i Tårnby kommune sorterer, bliver omdannet til biogas, der bliver sendt ud i naturgasnettet. På den måde kan det direkte erstatte fossilt gas i el- og varmeproduktionen, i bybusser og skraldebiler, der kører på gas, og i komfurerne i de hjem, som bruger bygas.

Restaffald faldet

Når gassen er opsamlet fra madaffaldet, bliver resten af madaffaldet brugt som gødning, der nu også kan bruges på økologiske marker. I selve gødningen er der vigtige næringsstoffer, som med fordel kan sende tilbage i naturens kredsløb.

Seneste artikler

 

Fik du læst?