Lille fremgang for foreningsidrætten i Dragør – større i Tårnby

Nye tal: Idrætsforeningernes medlemstal steg i Dragør med en lille fremgang på knap 30 medlemmer, mens Tårnby oplevede en større medlemsfremgang på over 800 nye medlemmer…

Medlemstallet i Dragørs idrætsforeninger steg en smule.

 

Det samlede medlemstal for idrætsforeninger i DIF og DGI i Dragør Kommune rykkede sig en smule i 2022. I Dragør blev det til en en svag stigning -på knap 30 medlemmer, mens medlemstallet på landsplan er højere end nogensinde før.

I to år stak coronapandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom de danske idrætsforeninger for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer på landsplan.

Mange nye i Tårnby
Også i Tårnby Kommune var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 808 flere medlemmer, så der nu er 17.879 medlemmer i de i alt 69 idrætsforeninger, der er medlemmer af DGI og/eller DIF i Tårnby.

Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen (A), udtaler i den forbindelse:

”Det glæder mig, at der igen i år er medlemsfremgang i foreningerne i Tårnby Kommune. Den positive udvikling må blandt andet tilskrives de mange gode initiativer i projektet “Stærke lokale idrætsforeninger for børn og unge 2021-2023″, som vi afvikler sammen med DGI Storkøbenhavn. Sidste nyt i den sammenhæng er stiftelsen af en helt ny forening med navnet ’Tårnby Outdoor”, hvor borgere i alle aldre sammen kan dyrke udelivets mange muligheder.”

34 foreninger i Dragør
Faktisk kom foreningerne i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI så stærkt tilbage, at de nu samlet set har flere medlemmer end før coronapandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 110.878 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.654 medlemmer – det højeste antal nogensinde.

I Dragør Kommune var der ikke de store udsving i medlemstallet fra 2021 til 2022. Her var der en lille fremgang på +29 medlemmer, så der nu samlet er 7.903 medlemmer i kommunens 34 idrætsforeninger, som er medlemmer af DGI og/eller DIF.

Glæde over stigning på landsplan
I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF på landsplan. I coronaåret 2020 mistede foreningerne 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage – og endnu flere kom til.

”Foreningerne i Dragør Kommune har samlet set haft et stabilt medlemstal i 2022, men i DGI Storkøbenhavn er vi i 2023 klar til at gøre en ekstra indsats for at få flere med i idrætsfællesskaberne, hvor vi blandt andet vil have fokus på outdooraktiviteter, hvor vi ønsker at vise, hvor meget de aktive go udendørs idrætsfællesskaber kan betyde for børn, unge og voksne,” siger DGI Storkøbenhavns Formand, Peder Nedergaard.

Det synspunkt deler DIF’s formand, Hans Natorp: ”Det er en fantastisk udvikling på landsplan, som vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Ud over de mange uvurderlige frivillige skylder vi også en stor tak til kommunerne, der har støttet deres lokale foreninger gennem nogle svære år.”

Visionsarbejdet fortsætter
Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om “Bevæg dig for livet-visionen” med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden.

Her har “Bevæg dig for livet” blandt andet nytænkt en række idræts- og motionsaktiviteter og skabt koncepter som “Fodboldfitness”, ’Five-a-side Håndbold” og “Voksenfjer”, der gør det nemmere for alle at være med. Derudover er der iværksat en lang række indsatser i de såkaldte visionskommuner, hvor der bl.a. er fokus på aktive fællesskaber for unge under uddannelse, på tiltag for langtidsledige og socialt udsatte samt på motionstilbud for ældre og meget mere.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og DIF og DGI vil skubbe på for at få endnu flere med i foreningernes fællesskaber. Foreløbigt er der glæde over den flotte fremgang i 2022, hvor idrætter som fitness og svømning var med til at trække den samlede medlemsfremgang op.

Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 2.339.654 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninge er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2022, og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.

Seneste artikler

 

Fik du læst?