Brandfolk i Tårnby hjælper ved hjertestop

Tårnby Brandvæsen blev i 2018 en del af pilotprojektet First Responder-ordningen, der skulle sikre borgere hurtig og livreddende hjælp ved hjertestop. Denne ordning gøres nu permanent.

Tårnby Brandvæsen

 

Af Lene Dam Jørgensen

 I juni 2018 blev der iværksat et pilotprojekt mellem Tårnby Brandvæsen, Hovedstadens Beredskab, Beredskab Øst og Region Hovedstaden for at sikre borgerne en hurtig og effektiv livreddende hjælp i tilfælde af hjertestop. Samarbejdet går kaldes også First Responder-ordningen og gøres nu permanent, da det har vist sig at være en succes.

Livreddende førstehjælp
Med First Responder-ordningen kommer der hjælp betydelig hurtigere. Brandfolk, der alle har kompetencerne til at yde professionel, livreddende førstehjælp kommer. Samarbejdet er i første omgang mellem Tårnby Brandvæsen, Hovedstadens Beredskab, Beredskab Øst og Region Hovedstaden.

Tal viser, at i den tid First Responder-ordningen har eksisteret er First Responder i 136 tilfælde kommet før ambulance eller akutlægebil. Derudover er det blevet registreret, at der i 22 tilfælde er blevet givet stød med en hjertestarter.

Kan redde liv
Thomas Reimann, der er vicedirektør med ansvar for ambulancedrift hos Region Hovedstadens Akutberedskab siger:

“First Responder-ordningen, der har kørt som forsøg siden juni 2018, er nu evalueret og gøres permanent efter de gode resultater. En hurtig indsats ved hjertestop er afgørende for udfaldet, og med det samarbejde der er etableret mellem Hovedstadens Beredskab, Beredskab Øst, Tårnby Brandvæsen og Region Hovedstaden, kan hjælpen i mange tilfælde komme endnu hurtigere frem. Ud af 556 tilfælde med formodet hjertestop var brandvæsnerne først fremme i 136 tilfælde, fordi de var endnu tættere på end ambulancen.” og fortsætter:

Ved hjertestop
“I 22 tilfælde har medarbejdere fra First Responder-ordningen afgivet stød med en hjertestarter til en person med hjertestop, inden ambulancen kom frem. Netop stød med hjertestarter er én af de vigtigste faktorer i genoplivningsforsøget og skal gøres så tidligt som muligt”.

Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst glæder sig til at bidrage i ordningen og understreger, at opgaverne ikke vil være nye for deres medarbejdere.

Hjælpe borgerne
Beredskabschef for Tårnby Brandvæsen, Henning Vestergaard, operativ chef ved Hovedstadens Beredskab, Tim Jensen og, beredskabsdirektør for Beredskab Øst, Rasmus Storgaard Petersen siger i fællesskab:

“For os i beredskaberne handler det om at hjælpe borgere i nød, derfor er vi glade for også at kunne bidrage i First responder-ordningen. Vores medarbejdere har kompetencerne til at hjælpe på højt niveau og har erfaring fra mange uheldstyper. Vi har i forvejen en nøglerolle i forhold til nødbehandling m.v. ved større ulykker, så opgaven falder naturligt for os,”  og fortsætter:

Redder liv
“Det er selvfølgelig vigtigst, at vi kommer hurtigt frem med hjertestarter, men i mange tilfælde har vores medarbejdere også assisteret med hjerte-lunge redning, givet ilt, foretaget lejring og hjulpet ambulancemandskabet med nedbæring af patienten og støtte til de pårørende på stedet”.

Thomas Reimann ser gerne at endnu flere aktører i Region Hovedstaden bliver en del af ordningen:

En gevinst for alle

“Vi glæder os over samarbejdet, og at projektet nu bliver en permanent ordning – og vi inviterer de øvrige beredskaber i Region Hovedstaden til at være med til at forbedre overlevelsen ved hjertestop. Samarbejdet om patienten med hjertestop er en gevinst først og fremmest for patienten og deres pårørende. Men det er også en klar gevinst for medarbejderne, der får flere ressourcer, kan støtte hinanden og får brugt deres kompetencer. Dette giver et tættere kendskab til hinanden, hvilket er meget værd – også i andre situationer, hvor beredskaberne samarbejder.”

Seneste artikler

 

Fik du læst?