Omsætningen i By & Havn steg 19 procent i første halvår

HAVNEN: By & Havn har netop afleveret halvårsregnskab, som viser et resultat af den primære drift på 115 mio. kr mod 84 mio. kr. i samme periode sidste år. Fremgangen er opnået på baggrund af en stigning i omsætningen på 19 pct. Resultatet er tilfredsstillende og på niveau med det forventede.

(Fotos: Finn Edvard)

 

Det er især fremgang i omsætningen fra forretningsområderne “Udlejning, Parkering og Havnedrift”, som har været medvirkende til det gode resultat. By & Havn forventer at stigningen i omsætningen vil være stigende fremover. Det skyldes især, at der ventes en stigning i indtægterne fra modtagelse af jord på 100-200 mio. kr. årligt i forhold til niveauet i 2023, når fase 2 af Lynetteholm står klar i 2026.

Udlejning
En vigtig milepæl blev opnået i 2. kvartal af 2023, hvor der blev indgået en aftale om udlejning af et af de fire store pakhuse på Sundmolen. Lejeaftalen udmønter en del af strategien med at renovere og modernisere de fire pakhuse til moderne kontorfaciliteter. Den samlede investering i pakhusene udgør mere end 600 mio. kr.

Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, glæder sig over det gode resultat:

Anne Skovbro

“Vores halvårsregnskab viser, at mange af de beslutninger og investeringer, vi har foretaget i de foregående år nu begynder at vise deres værdi. Vi har bl.a. arbejdet hårdt på at omdanne og modernisere de gamle pakhuse på Sundmolen til glæde for nye beboere og erhvervsliv. Og vi kan nu se, at det store arbejde betaler sig. Vi mærker en kæmpe interesse for at blive en del af området og det har bl.a. en positiv afsmitning på vores parkeringsforretning, som også er inde i sund vækst og så skabet det også noget liv i området, hvor beboerne nu får endnu et område med åbne stueetager, som de kan besøge.”

(Artiklen fortsættes under billedet)

By & Havns lejeindtægter fra erhvervshavnen viser ligeledes en tilfredsstillende udvikling. By & Havn er i gang med to store investeringer, der skal være med til at fremtidssikre erhvervshavnen. Den ikoniske Langeliniekaj er ved at blive renoveret. Samtidig forstærkes bolværket, så der vil kunne etableres landstrøm. Investeringen i et landstrømsanlæg ved Oceankaj og Langelinie ventes igangsat fra efteråret 2023, så der forventeligt vil være etableret landstrøm forud for krydstogtsæsonen 2025.

Ny containerterminal
I Ydre Nordhavn er etableringen af en ny containerterminal godt på vej. Den nye terminal skal erstatte den nuværende på Levantkaj fra 2025. Levantkaj-arealet på mere end 600.000 m2 skal herefter indgå i de kommende års byudvikling.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Helt som ventet er By & Havns salg af byggeretter forholdsvis lavt i 2023. Samlet forventes salget at udgøre omkring 300 mio. kr. for hele året. Der arbejdes hele tiden med at have lokalplanlagte områder klar til salg, men i Nordhavn er salgsmulighederne i disse år begrænset frem til Nordhavnstunnelen står klar til ibrugtagning.

Der er dog indgået betingede aftaler for yderligere knap 600 mio. kr., der vil blive effektueret de næste par år, hvortil kommer, at øvrige salg for i størrelsesordenen 1.500 mio. kr. er under forberedelse. Det gælder bl.a. ca. 100.000 etagemeter på Enghave Brygge, der ventes udbudt i markedet i 3. kvartal af 2023. Byggemodningen af Enghave Brygge er godt i gang og ventes afsluttet i løbet af 2 kvartal 2023.

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Lene bekæmper mobning

MOBNING: 43-årige Lene Lykkegaard fra Amager arbejder hos Red Barnet med mobning, trivsel og ensomhed og fortæller om mobning i skolen. Af Lene Dam Jørgensen

Læs mere »