Nytårshilsen fra Tårnbys borgmester

NYTÅR: Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sender en hilsen til læserne:

Borgmester Allan S. Andersen

 

Hvad fik du i julegave i år? Det lille drilske spørgsmål bliver ofte stillet af et barn eller måske en sjov onkel i løbet af januar. For det har lige været jul, men det har slet ikke været jul i år, og på den måde afspejler spørgsmålet den omstillingsproces, det er at lukke et kapitel og begynde på et nyt. At se tilbage og kigge fremad i nærmest én bevægelse.

2023 har, når vi kigger på verdenssituationen, været et år præget af uro. Krigen i Ukraine fortsætter på andet år, og i Gaza er konflikten mellem Israel og Hamas blusset voldsomt op. I det perspektiv er de problemer, vi løber ind i her i Tårnby, ikke så store.

Når jeg alligevel vil tænke tilbage på 2023 som et udfordrende år, skyldes det især, at vi politikere har været nødt til at træffe nogle svære beslutninger, som også har konsekvenser for Tårnbys borgere. Vi har været hårdt pressede på økonomien, og inden årets budgetaftale stod vi til et underskud i kommunekassen på cirka 100 millioner om året. Det skyldes primært stigende udgifter til ældreområdet, specialområdet og børn og unge, der mistrives.

For at få økonomien i balance igen, har vi indført nogle besparelser i administrationen, som også vil kunne mærkes udadtil, og vi har sat skatten op med 1 procentpoint. Det har været en svær proces, men også en proces, der har vidnet om en stor politisk vilje til at stå sammen, når de svære beslutninger skal træffes. Jeg synes, vi fik landet en toårig aftale, der er så skånsom som muligt, og min forventning er at den vil give mere økonomisk ro til det kommende år, hvor flere spændende opgaver venter.

2023 blev dog også året, hvor det lykkedes at realisere mit ønske om at komme endnu mere ud blandt borgerne og høre, hvordan de politiske beslutninger rent faktisk fungerer for dem. Jeg har været i praktik på flere kommunale institutioner, ligesom jeg har haft flyttet borgmesterkontoret ud i flere hjørner af kommunen og haft borgere til kaffe på rådhuset. Både praktik og borgerkaffe bliver der mere af i det nye år, for disse møder giver vigtig indsigt i borgernes hverdag, ligesom mine 1-2 månedlige besøg i Tårnbys virksomheder giver vigtig indsigt i virksomhedernes hverdag.

Jeg er også stolt af, at vi i 2023 tog nogle vigtige skridt til den grønne omstilling. Vi har fået lagt en plan for udrulningen af fjernvarme, som Tårnby Forsyning skal stå for. Vi har fået flere elbusser, og vi har indviet et pyrolyseanlæg, der skal omdanne spildevandsslam fra renseanlægget til et bæredygtigt gødningsprodukt. Vi er også ved at undersøge mulighederne for et solcelle-selskab, hvor vi sammen med Tårnby Forsyning skal afdække, hvordan vi kan gøre det økonomisk bæredygtigt at producere strøm ved at sætte solceller op, for eksempel på de kommunale bygninger. Og så er vi blevet udnævnt til årets elbil-parate kommune.

Alt sammen leder frem mod målet om, at vi her i Tårnby forventer at have nedbragt vores CO2-udledning med 70 procent i 2027. Det er tre år før den nationale målsætning.

Og nu skriver vi så 2024. Året hvor fjernvarmeudrulningen for alvor går i gang. Året, hvor vi skal anlægge vej i det nye erhvervsområde Kirstinehøj III, hvor der skal bygges boliger på den gamle plysfabrik på hjørnet af Amager Strandvej og Saltværksvej, og hvor vi skal tage stilling til, hvordan vi vil fremtidssikre Tårnby mod stormflod. For nu bare at nævne et par spændende opgaver.

Du skal vide, at jeg som borgmester ser frem til alt det, der venter – både de glædelige begivenheder, og de udfordringer, der også er og vil komme, for Tårnby er mulighedernes kommune og at have borgernes opbakning til, at jeg kan gøre den endnu bedre, det er julegave nok for mig – også i år.

Med ønsket om et rigtig godt og lykkebringende nytår

Allan S. Andersen
Borgmester

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?