Sweco skal hjælpe Tårnby Forsyning med at konvertere Dragør fra gas til fjernvarme

FJERNVARME: Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme har valgt arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco som rådgiver i processen med at etablere fjernvarme til forventeligt 4.500 kunder i Dragør Kommune.

Idylliske Dragør på en sensommerdag i 2023. De snævre gader, toppede brosten og historiske bygninger gør konverteringen fra gas til fjernvarme til en spændende faglig udfordring.

Udfasningen af olie og gas som varmekilde er accelereret de seneste år, og i 2022 fik mere end 58.000 boliger i Danmark fjernvarme – et tal som ikke er set højere i 30 år. Nu er turen kommet til Dragør, som de kommende år kan se frem til at få tilbudt en grønnere varmeforsyning end den gas, som primært anvendes til rumopvarmning i kommunen i dag.

Projektområdet emmer flere steder af historie, snævre gader med toppede brosten og ejendomme, som kan dateres tilbage til 1700-tallet. Det stiller store krav til en bred og dyb faglighed.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Martin Jespersen, chef for Energi i Sweco. (Foto: Sweco)

”Dragør er et af de mest spændende steder i Danmark at arbejde med fjernvarme. Den faglige kompleksitet i projektet er høj, f.eks. i den gamle bykerne med smalle gader, historiske anlægs- og byggeteknikker, fredede og bevaringsværdige ejendomme og historiske levn. Samtidig er det et levende lokalsamfund med natur, kultur og events. Det er et byrumsmiljø, som vi har stor respekt for, og som stiller store krav til vores faglighed og evne til at samarbejde med alle involverede,” forklarer Martin Jespersen, der er afdelingschef for Energi i Sweco.

Lokal rådgiver
Med kontor i Ørestad er Sweco tæt på. Nærheden til Dragør og et fast rådgiverhold på opgaven er en stor fordel i de indledende faser og for det tætte samarbejde de kommende år. Swecos fagpersoner har været på flere besigtigelser i Dragør for med egne øjne at se realiteterne og være i stand til udarbejde det bedst mulige løsningsforslag.

”Sweco er en virksomhed med mange års erfaring med fjernvarme og store anlægsprojekter. Det er samtidig en sidegevinst, at Sweco har et stort lokalkendskab til Dragør Kommune, idet Sweco gennem 20 år har været kommunens husrådgiver,” siger Raymond Skaarup, der er direktør i Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme.

Tværfaglig rådgivning
Opgaven med at rulle fjernvarmen ud de kommende år kræver et væld af forskellige kompetencer, som udover fjernvarme og anlægsteknik indbefatter alt fra trafikplanlægning, miljø og myndighedsbetjening til kvalitet, risiko og bæredygtighedshensyn. Med afsæt i disse kompetencer skal Sweco yde tværfaglig rådgivning på de kommende års fjernvarmeprojekter i Dragør igennem planlægning, projektering og byggeledelse i tæt samspil med Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarmes projektledere.

De to parter har indgået en fireårig rammeaftale med mulighed for fire års forlængelse et år ad gangen.

I Danmark beskæftiger Sweco 1.800 medarbejdere, som arbejder ud fra 17 lokale kontorer over hele landet.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?