Hovedstadsområdet stod for ca. halvdelen af transaktionsvolumen på erhvervsejendomsmarkedet i 2023

Ejendomme: Den samlede transaktionsvolumen på det danske erhvervsejendomsmarked landende på 45 mia. kr. i 2023, hvilket er det laveste niveau siden 2014. Det er mere end en halvering i forhold til 2022 og også langt under rekordåret 2021, som var på knap 120 mia. kr. Alene hovedstadsområdet står for ca. halvdelen af handlerne

Joseph Alberti, Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech har set nærmere på transaktionsvolumen for 2023 og hvilke bevægelser, der har været på markedet for investeringsejendomme.

 

De internationale handler er gået fra 54 pct. i 2022 til 33 pct.  i 2023. Alle ejendomssegmenter falder bortset fra industri og lager, der holder nogenlunde højt niveau med 25 pct. af markedet.

EDC Erhverv Poul Erik Bech er gået sammen med seks andre ledende erhvervsmæglere om et nyt samarbejde, der får navnet Erhvervsmæglernes Branchedata, om en koordineret og ensrettet transaktionsdata for erhvervs- og investeringsejendomme i Danmark for at skabe gennemsigtighed i erhvervsmæglerbranchen.

Stort fald
Joseph Alberti, Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger: “Den samlede transaktionsvolumen i 2023 landede på 45 mia. kr., som fordeler sig med 41 pct. bolig, 25 pct. industri og logistik, kontor 16 pct., detail 13 pct., hotel  tre pct. og andet to pct.

Med så stort fald er der naturligvis nedgang i alle segmenter, men det er kun en mindre nedgang i industri og logistik, som fortsætter fremmarchen som følge af følgevirkningerne fra Covid-19 og forsyningskædeproblemer i markedet. Vi forventer, at der forsat vil være positive vinde for segmentet i fremtiden,” siger Joseph Alberti og fortsætter:

Hovedstaden fylder
“Samtidigt er det værd at bemærke, at Hovedstadsområdet står for halvdelen af alle transaktionerne. Der er også sket en forskydning på de internationale transaktioner, som er gået fra at fylde 54 pct. af markedet i 2022, som er det højeste registrerede til 33 pct. i 2023. De internationale investorer har den laveste andel af markedet siden 2015, hvor de også fyldte en tredjedel af transaktionerne. Når det er sagt, er det også værd at nævne, at ud af de ti største samlede købere på det danske marked i 2023, er kun to danske aktører. Ser vi på de ti største samlede sælgere, er otte ud af ti virksomheder danske. Vi forventer, at de internationale handler fremover igen vil fylde mere end 50 pct.  af handlerne, når der igen for alvor kommer gang i markedet.”

Høj volumen
Joseph Alberti fortsætter: “Ser vi på fordelingen på kvartalsvis, så startede både bolig samt industri og logistik ud med høj volumen. I takt med det højere renteniveau i løbet af året er der sket et klart fald i volumen på alle segmenter undtagen industri og logistik, der har haft en fornuftig efterspørgsel hele året. Kontor har særligt været udsat for lavere volumen, i takt med at arbejdsgiverne har justeret deres kontorkapacitet og den generelle usikkerhed i markedet, men året sluttede med nogle store handler på kontor, og det er da også vores forventning, at der i fremtiden vil være en større kontorefterspørgsel.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?