Lille håb for flere boliger i Dragør

Der er nu to dialoger med staten om lempelse af støjregulativer, så der muligvis kan bygges mere i kommunen. Men processerne er stadig kun på startbanen

Det er ufatteligt svært at finde ledige byggegrunde i Dragør, da Øresund sætter sine grænser på mod øst og syd, og regulativer om støj fra lufthavnen sætter sine grænser mod nord og vest.

Derfor ender enhver debat i byen om nye udslusningsboliger eller seniorbofællesskaber altid med, at det er meget svært at finde egnede byggegrunde til projekterne.

Men der kan være lys for enden af en meget lang tunnel.

En ny lov for udvikling af lufthavnen er nemlig trådt i kraft, og nu følger en proces, hvor der skal laves en lokalplan og et kommuneplantillæg for udvidelsen af lufthavnen.

Hvad har det så med boliger i Dragør at gøre?

Jo, processen indebærer, at både fingerplanen for hele Storkøbenhavn og støjcirkulærerne for lufthavnen skal revideres.

Styring fra staten

Den proces er i gang nu, og den bliver styret af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

De har holdt et indledende møde med Tårnby Kommune og Dragør Kommune, hvor processen er blevet nærmere beskrevet.

Her fremgår det, at selskabet bag lufthavnen skal fremlægge en projektbeskrivelse af, hvad de gerne vil lave om, og den vil så være grundlaget for en ny lokalplan.

I den forbindelse skal lufthavnen også udarbejde støjberegninger og redegøre for lugt-, støv- og luftforurening i forbindelse med udvidelsen.

Samtidig er både Dragør og Tårnby Kommuner blevet indbudt til at fremsætte deres ønsker til, hvordan de gerne vil inddrages samt til eventuelle hensyn, som kommunen mener, at der bør tages.

Normalt er det den kommune, hvor der skal bygges, som laver lokalplaner for kommunen. Men i dette tilfælde kan staten udnytte en klausul i loven om lokalplaner, der omhandler anlæg af national interesse, som gør, at staten kan vælge at overtage lokalplanarbejdet. Det har de gjort i denne sag.

Dragørs ønsker

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har direkte bedt Dragør og Tårnby Kommuner om at give opdaterede eksempler på de udfordringer, som de har med det gældende plangrundlag og det gældende støjcirkulære.

Det har fået Dragør Kommunes administration til at liste en række eksempler op og desuden indsende en tidligere vedtaget udviklingsplan for Dragør Kommune, der blandt andet peger på mulige byggegrunde:

  1. Rosenlund sommerhusområde. Her ønsker kommunen at omdanne det nuværende sommerhusområde til helårsbeboelse.
  2. Areal nord for Kirkevej ved Thimandsvænget. Her ønsker kommunen at udvikle nyt boligbyggeri og inddrage arealet i byzone. Argumentet er, at det er det mindst støjplagede areal af dem, der er underlagt byggebegrænsninger.
  3. Høgevænget 5–7. Her ønsker kommunen at konvertere den tidligere institution til boliger – noget, som de nuværende støjregler ikke giver lov til.
  4. Syd og øst for Hollænderhalen. Kommunen ønsker at udvide området rundt om Hollænderhallen til endnu flere fritidsmæssige formål. Det kan man ikke i dag, da arealerne er landzone og ikke byzone. Omdannelse til byzone kræver dispensation for støjreglerne.
  5. Området rundt om Kongelundsfortet. Kommunen ønsker, at der ude ved Kongelundsfortet kan laves nye, almene rekreative bygninger, som vil få flere til at nyde friluftslivet.
  6. Boligudvikling ved Store Magleby. Kommunen ønsker at udvikle det sydlige Store Magleby, så der kan bygges ungdoms- og seniorboliger. Muligvis i stedet for de nuværende virksomheder.
  7. Boligudvikling ved Søvang. Kommunen ønsker at bygge flere boliger i Søvang mellem Fælledvej og Kalvebodvej.
  8. Transportkorridor til jernbane på Kastrup Halvø. Sidst så ønsker kommunen at bevare den korridor, der udlagt langs kystvejen til en eventuel fremtidig jernbane til Dragør.

Ud over de direkte ønsker til boligbyggeri vil ønskerne til rekreative formål også gøre det nemmere at flytte nuværende anlæg væk fra attraktive byggegrunde.

Tidshorisonten i arbejdet er forholdsvist lang. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har indikeret, at de gerne vil have styr på lokalplanerne i år, mens lufthavnen har varslet, at deres arbejde vil gå fra 2023 til 2026.

Borgmester til minister

Netop som ovenstående linjer var skrevet, modtog Dragør Nyt en pressemeddelelse fra borgmester Kenneth Gøtterup om, at han gerne vil få prøvet, hvad der egentlig menes med, at der kun må bygges i »særlige tilfælde« i en såkaldt støjkonsekvenszone ifølge planloven.

»Begrebet særlig tilfælde er ikke præcist defineret i lovgivningen. For at Dragør Kommune kan kvalificere sine boligpolitiske drøftelser og sikre os, at alle muligheder er undersøgt, har jeg valgt at forsøge at få ministeren til at afklare, om Dragør Kommune alligevel kan få tilladelse til at lave mindre boligbyggeri i støjkonsekvenszonen,« skriver borgmesteren.

Han har skrevet et brev til By-, Land- og Kirkeminister Morten Dahlin, der netop har været på besøg i kommunen for at se på kystsikring.

I brevet spørger borgmesteren til Dragørs muligheder for at »kunne lave en landzonelokalplan til f.eks. boligbyggeri«.

Pointen med det vil være, at nyt byggeri hverken vil komme ind under reglerne for støj i byzone eller skulle have en særskilt landzonetilladelse for hvert byggeri.

Borgmesteren henviser til, at det vil være rart med viden om, hvad politikerne må og ikke må, når der eksempelvis bliver debatteret seniorbofællesskaber:

»Der verserer løbende en boligpolitisk debat i Dragør, herunder særligt med fokus på, om der kan etableres bofællesskaber for ældre. […] Der er ikke mellem partierne taget politisk stilling til, om man ønsker at bygge, hvis det er muligt, men for at kvalificere den politiske debat og muligheder for alle partier har jeg bedt ministeren om at få en særlig uddybning af Dragør Kommunes vilkår,« skriver borgmesteren i pressemeddelelsen.

Sidst kommunen fik lov til at etablere boliger i støjkonsekvenszonen var, da ukrainske flygtninge flyttede ind i Bachersmindelejren.

Dermed er der to processer i gang med at finde ud af, om det er muligt at bygge mere: En kortere proces om afklaring af reglerne for særlige tilfælde med ministeren og en længere med at få lavet nye regler i forbindelse med lufthavnens udbygning.

Hvornår der kommer en afklaring på, om Dragørs ønsker bliver hørt, er uklart. Men i modsætning til tidligere, så er der altså nu et arbejde i gang, der kan få gravkøerne til Dragør for andet end fjernvarmeledninger.

Der skal laves ny lokal- og kommuneplan i forbindelse med Københavns Lufthavns udvidelse. Arkivfoto.
Der skal laves ny lokal- og kommuneplan i forbindelse med Københavns Lufthavns udvidelse. Arkivfoto.
 

Seneste artikler

Foto: Bazoom AI.

Sådan forbereder du dig til vandreture på Island

Island er nok et af de flotteste steder på jorden, hvis man elsker udendørs eventyr. Fra store vandfald til vulkanske landskaber og gletsjere, byder Island på mange spændende vandreture. Men hvordan forbereder du dig bedst til vandreture Island, og hvordan får du den bedste oplevelse?

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?