Et krudttårn i Dragør. Del 2 af 2

Krudthuset, Bachersmindevej 1 blev i november 1969 solgt for 300.000 kr. af Forsvarsministeriet til Store Magleby Kommune. To år før havde gl. Dragør Kommune købt søsterkrudthuset på Krudttårnsvej 31 for 90.000 kr.

Bygningen på Bachersmindevej 1, der er opført i 1782, står i det officielle BBR-register, som opført i 1877?

På et luftfoto fra 30. marts 1950 kan man se, at et hjørne af vandgraven er opfyldt. Engang i fyrrene har man haft brug for at kunne køre større lastvogne tæt på indgangen i østgavlen. Området over vandgraven er dækket af de såkaldte ”Rullebanefliser”, der på licens bl.a. blev fremstillet i Lufthavn Syd 1944-45. Et luftfoto, der tydelig gengiver de drænrør, der er nedgravet på markerne. (Geodætisk Institut).
21. april 2018. Fliserne er dukket op, da man gravede ud til cykelstien. 12 takket sten med midterhul og seks yderhuller. Underside er 80 cm og overfladen er 75 cm. Fremstillet for Værnemagten og efterladt ved Luftwaffes lufthavne i maj 1945. (Privatfoto).

Firmaet Cawi

Umiddelbart efter købet udlejede Store Magleby Kommune bygningen til maskinmester Peter Callesen Winding, Hans finmekaniske værksted CAWI fremstillede måleværktøj til jern- og metalindustrien. Der blev indrettet værksted i stuetagen og kontor på 1.sal.

På det tidspunkt var bygningen ikke fredet. Det skete først i 1992.

Omkring bygningen var det tydeligt at se på bevoksningen, hvor den gl. vandgrav havde været.

Firmaet overtog militærets telefonledning og i det sydvestlige hjørne blev der opstillet et kemisk toilet. På det sted var der også indlagt vand.

Efter ca. fem år flyttede firmaet til Møllelodden.

Ungdomsskole

Fra omkring 1976 benyttede Dragør Kommune i en kort periode bygningen til Ungdomsskolen. Senere blev opgaverne flyttet til ”Det lange Krudthus” på Bachermindevej 11 og Marienlyst i Møllegade 14.

Trafik i krydset en tilfældig lørdag ved 12-tiden august 2017. (Fotos: Dines Bogø).
Trafik i krydset en tilfældig lørdag ved 12-tiden august 2017. (Fotos: Dines Bogø).

Anlæg af cykelsti og flytning af vej

I midten af april 2018 blev området foran krudthuset opgravet, fordi der skal etableres cykelsti. Desuden bliver T-krydset i første omgang ombygget, så Møllegade og Krudttårnsvej forbindes og Bachersmindevej bliver ”sidevej”.

20. april 2018. Kontur af den nye cykelsti tegner sig. (Foto: Dines Bogø).
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?