Møllen på Møllevej. Del 1 af 2

Flere kilder angiver, at den første mølle i St. Magleby blev opført omkring 1624. På samme sted blev der i 1694 opført en stubmølle, og denne mølle fungerede helt op til 1912.

Stubmøllen på Møllevej lå lige over for servicestationens nordlige udkørsel, hvor der nu skal opføres to parcelhuse.

Postkort er sendt i 1909, men på det tidspunkt var møllen i forfald.

Det var hartkornsejerne i St. Magleby der ejede møllen, og hartkornsejerne sørgede for bortforpagtningen. I 1882 solgte hartkornsejerne møllen og møllehuset på hjørnet af Møllevej / Søndergade til møller Peter Larsen for 11.000 kr.

De sidste 30 år blev møllen drevet sammen med det bageri, der dengang lå på hjørnet af Møllevej og Søndergade. Mølleren Peter Larsen døde under tragiske omstændigheder, da han under arbejde i møllen blev trukket ind i maskineriet.

Matrikelkort omkring 1900. Som man kan se ligger møllearealet helt uden for landsbyens sydlige del.

Peter Larsens enke Sidse Marie bortforpagtede møllen; men i 1911 var møllen så dårlig vedligeholdt, at sundhedsmyndighederne forlangte arbejdet på møllen stoppet.

Møllen nedrives

Sidse Marie Larsen solgte møllen og møllehuset i december 1912, og halvandet år efter blev arealerne delt. Møllegrunden matr. nr. 97 blev solgt til gårdejer Peter Petersen på Stubmøllegård.

Der var forhandlinger med Amagermuseet (daværende forening Øen Amagers historiske Samling) om køb af møllen med henblik på nedtagning og senere genopbygning; men foreningen havde ikke penge til projektet.

1916. Umiddelbart før nedrivning.

Møllen forfaldt, og i 1916 blev de sidste rester fjernet. Møllehjul og nogle sten fra møllen blev brugt til et mindre stengærde ved Møllevej, og træværket fra møllen blev solgt. Flere møllesten er bevaret.

Arealet, hvor møllen havde ligget, blev i 50 år anvendt til opbevaring af hvidkål. Området var fyldt med skærver og sten. Disse blev først fjernet i 1966, da villaen Møllevej 7 blev opført. Møllen var placeret 25 meter fra Møllevej i nordskellet til den nuværende villagrund.

Møllevej og Møllegade

Mange veje og gader i Dragør har skiftet navn; men også veje i Store Magleby har skiftet navn.

Møllevej og Krudttårnsvej er de oprindelige militære forbindelsesveje til krudthusene, og derfor er hele vejstykket fra St. Magleby Kirke ofte benævnt “Krudttaarns Vejen”. Senere benævnes stykket fra kirken til nuværende Krudttårnsvej Møllegaden, og først i dette århundrede optræder navnet Møllevej.

I 1933 behandlede Store Magleby sogneråd forskellige forslag til ændring af vejnavne. Et af forslagene gik ud på at ændre navnet Møllevej til Møllevang; men alle forslag om ændring af navne til noget med “vang” blev afvist. (Møllevang er i dag haveforeningen mellem Fælledvej / Kalvebodvej).

Postdistrikter

Omkring 1965 ændrede man “grænsen” mellem Møllegade og Møllevej. Stubmøllegården lå før den tid i Møllegade 17; men adressen er i dag Møllevej 1.

Indtil 1974 hørte Møllegade og den nordlige del af Møllevej under Store Magleby postdistrikt med separat postnummer 2792. Postnr. 2792 blev internt anvendt efterfølgende.

Møllegrunden 1992 og 2018. (Fotos: Dines Bogø).
Møllegrunden 1992 og 2018. (Fotos: Dines Bogø).

Møllegrunden

For tre år siden blev der givet tilladelse til yderligere udstykning af fire grunde i området. Nu opføres der to villaer på Møllevej 5A og 5B. Dette har bl.a. bevirket afspærring af Møllevej ultimo april 2018, da der skal ændres på vandledningerne i vejen.

I del 2 bl.a. mere om Stubmøllegården.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?