Dragør Søbad 1933-1935 – Del 2

Historien om Dragør Søbad fortsætter her med del 2. Den 1. del af fortællingen bragte DragørNyheder.dk den 11. maj og fik du ikke læst den så kan du gøre det her

Bademesteren flytter til Dragør

Poul Sander ønskede at udskifte sit sommerhus, som han havde i udstykningen ”Sydstrandens Villaby.

I 1930 opførte han villaen ”Axelhus”. Familiens helårsbolig, der er opkaldt efter sønnen, eksisterer stadig på Solvænget 35. Sander beholdt sine seks grunde, der lå i den nordlige del af udstykningen med udsigt over markerne, hvor villakvarteret Fasanvænget / Harevænget nu ligger.

Datteren Ella Sander med veninde foran familiens nyopførte villa på Solvænget 35. Sander havde også grundene Solvænget 33 og Strandvænget 34 og 36, der var en del af haveanlægget. Yderligere havde familien Solvænget 31 og Strandvænget 32, som de udelukkende anvendte som køkkenhave.

Sander havde lokale til at hjælpe sig på Søbadet. Men ofte var det sønnen Axel samt hans døtre Gerda og Ella, der hjalp til.

Johanne og Poul Sander med børnene Ella og Axel. (Foto udlånt af Majken Pedersen).

Bademesteren var senere let genkendelig. Han gik altid med sort kasket og gul jakke. Ud over tilsyn med badeanstalten og de badende, skulle der også sælges tobak, slik og chokolade fra kiosken.

Der var sejldug under overbygningerne på badeanstalten. Dette skulle forhindre, at man kunne kigge fra et bassin til et andet. Omklædningsrummene måtte benyttes 30 minutter ad gangen.

Indgang til Dragør Søbad. Bygningen lå ud for Rønne Allé. (Foto udlånt af Majken Pedersen).

Dragør kommune udlægger kloakrør

I slutningen af tyverne rørlagde kommunen den gamle hovedrende.

Den åbne kloak på Rønne Allé blev tildækket, og spildevandet blev ført 50 meter ud fra kysten. Dette hjalp ikke meget og badevandet var til tider bestemt ikke “frisk”, som der havde stået i annoncerne for badeanstalten.

Sander og badegæsterne var stærkt utilfredse med forholdene, og Dragør kommune var også indstillet på, at badeanstalten skulle flyttes til et mere velegnet sted. Planer om at flytte Søbadet til et mere rent sted blev kraftigt støttet af byens læge Poul Dich.

17. juni 1930. Dragør Søbad lå fra 1890-1932 ud for Rønne Allé. Det hvide felt på Strandlinien lige nord for badeanstalten er opgravet sand. Det er den kommunale losseplads, der er blevet tildækket. Nederst ses Dragør Badehotel med den store have. (Foto udlånt af Flyvevåbenets Historiske Samling i Karup).

Der blev peget på Søndre Mole, men interessen samlede sig mest om at flytte badeanstalten 200 meter syd for fortet. Badeanstalten skulle ligge ud for blegene syd for Walløes Havn / Knudens Bro.

Mange problemer med flytning

Marineministeriet ville dog ikke godkende placeringen af badeanstalten syd fortet, da skydning fra fortet derved kunne vanskeliggøres. Man ville overhovedet ikke godkende anlæg af en badeanstalt på noget sted af Sydstranden.

Desuden gjorde fru Anna Lorentzen opmærksom på, at hun var ejer af Walløes Havn / Knudens Bro. Hun var ikke interesseret i en badeanstalt som nabo til hendes grund. Hun havde nemlig planer om at opføre en villa på stedet.

I 1932 tog regeringen hele økonomien af Københavns forsvar op til revision og det bevirkede bl.a. at Dragør Fort blev flyttet fra Hæren til Flåden.

Fra lokal side var der også forslag fremme om at henvende sig til statsminister Thorvald Stauning for at få denne til at medvirke til opførelsen af et anlæg i stil med ”Bellevue-bad” på Dragør Sydstrand!

Det nye søbad med 3 bassiner

I maj 1933 kunne bademester Poul Sander genåbne sin badeanstalt. Sander havde fået et lån af Dragør kommune til opførelsen og kommunen fik pant på 6.500 kr. i bygningerne.

Søbadet blev IKKE placeret ved Walløes Havn, som det var planlagt året før. Derimod blev det opført sydligere på en ny lang bro ud for “Funkisbyggeriet”.

“Funkisbyggeriet – Det nye Badeetablissement” på Sydstranden var en “større kopi” af Bellevue-badet, som også havde Arne Jacobsen som arkitekt.

Badeetablissementet og Dragør Søbad adskilles
Det blev kun til en enkelt sæson på det nye sted. Der opstod uoverensstemmelser mellem Sander og det konsortium, der havde sat penge i Badeetablissementet.

I april 1934 flyttede Poul Sander sit søbad, og Sander oprettede “Handelsselskabet Dragør Søbad”.

Hvad er Walløes Havn og Knudens Bro? Knud Walløe Hansen anlagde i 1800-tallet en lille privat havn og mindre moler ud for kysten. Familien fik senere skøde på den jord, der var blevet lagt ud i Øresund. Det er området man i dag passerer på vej ud til Dragør Søbad. Ud for Dragør Badehotel skimtes en mere beskeden privat lille havn, kaldet ”Friises Havn”.

Familien Sander og Walløe var gode venner, og familien Walløe, der i september 1933 havde købt området “Walløes Havn” af fru Lorentzen, tilbød Sander, at han kunne flytte sin badeanstalt til deres private område.

Et forsøg på at vise placeringen af det ældre og nyeste Dragør Søbad.
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?