Dragør Søbad Del 4 (1949-1975)

I januar 1949 solgte Bertha Walløe grundstykket ”Walløes Havn” til Dragør Kommune.

I april samme år købte kommunen Dragør Søbad af Poul Sander for 7.000 kr.

Gerner Strøbæk fra Dragør, der var tidligere sømand, blev ansat som den første kommunale bademester.

Første kommunale bademester

Når der ikke var travlt på badeanstalten, fik Strøbæk tid til at fiske lidt fra badebroen.

Strøbæk havde også nogle ruser ved badeanstalten. Fru Strøbæk solgte chokolade m.v. fra en lille kiosk, der stod i ”Gåserepublikken” (de små huse med gæs, som stadig eksisterer).

I vintersæsonen var hr. og fru Strøbæk også bademestre om lørdagen i kælderen under ”Den grå Skole” i Dragør.

Berlingske Tidende kom på besøg på Dragør Søbad omkring 1950. Det var nu ikke så meget for at se på badenymferne, men Strøbæk havde fanget en stor gedde, og det skulle fotograferes. Normalt bevæger gedder sig efter sigende ikke i havvand, men kun i fersk- og brakvand.

Ca. 1950. Bademester Gerner Strøbæk med en gedde, han havde fanget ved badeanstalten. (Foto udlånt af Edmund Strøbæk).

Dengang var det ikke så almindeligt, at unge mennesker lavede systematisk hærværk. Sander og Strøbæk havde kun haft mindre problemer. Ballade var der ikke meget af på søbadet. Man kendte jo hinanden!

Dog blev Gerner Strøbæk meget sur, da han en morgen kom ud og så, at lokumstønderne var smidt ned i bassinerne. Han måtte i gang med rejenettet, så badeanstaltens gæster fortsat kunne nyde tilværelse derude.

Det var først senere, der blev indlagt moderne bekvemmeligheder, og entrébillet kostede også kun 60 øre.

I filmen ”Ved Kongelunden” fra 1953 ser man orkesteret spille forskellige steder i Dragør. Man ser dem på Søvang Badebro, på Hollændervænget og her på Dragør Søbad.
Dragør Søbad 1953. Ove Sprogøe forsøger uden større held at få lidt musik ud af orkesteret. Fra filmen ”Ved Kongelunden”.

Færgevej anlægges og gl. Søbad nedlægges

I 1960 (28 år efter, at badeanstalten blev nedtaget ud for Rønne Allé), optræder det oprindelige søbad stadig i officielle papirer!

Landbrugsministeriet godkender nemlig i 1960, at arealet ved Strandlinien, der er ”Udlejet til badeanstaltens billetkontor”, bliver afgivet til vejareal. Området ud for Rønne Allé blev reguleret i forbindelse med etablering af den første færgevej.

Jan Gertsen

Da Gerner Strøbæk blev pensioneret, overtog Inge og Jan Gertsen fra juni 1966 jobbet som kommunale bademestre.

Bademesterstillingen med medhjælpende hustru var en helårsstilling. Der skulle males indvendigt det ene år og udvendigt det næste år. Vinterbaderum og den øvrige badeanstalt skulle selvfølgelig også passes uden for sæsonen, der var fra 1. maj til 15. sept.

Umiddelbart efter Gertsen havde overtaget badeanstalten, begyndte man at opfylde Walløes havn.

1966: Dragør Søbad. Dame, Herre og Fællesafdeling. Bemærk. Walløes Havn er ved at blive opfyldt. Gabriel Jensens Feriehus syd for vejen til Søbadet bliver først opført i 1971. (Foto via Dragør Kommune).

Gertsen ændrede i begyndelsen kun lidt på proceduren på søbadet.

Tidligere tog badegæsterne deres cykler med ud på badeanstalten, men i 1967 blev dette stoppet. Der, hvor cyklerne tidligere havde stået, blev der indrettet solterrasse. Cykler og knallerter blev henvist til stativerne på land.

Badeanstalten omkring 1970. Bademester Jan Gertsen og søsteren Bodil. (Foto udlånt af Jan G. Gertsen).

Selve badeanstalten blev istandsat, og en pontonbro til badende blev anlagt ved fortet.

Denne pontonbro blev i sommeren 1982 afløst af klassisk træbro, dengang kaldet ”Stolpebadet”.

Endnu havde man ikke moderne faciliteter med træk og slip på selve den gamle grønne badeanstalt. Tønden blev båret ind og sat i et skur i ”Gåserepublikken” på land, hvor den blev afhentet en gang om ugen. Telefon blev installeret i midten af halvfjerdserne.

Gertsen overnattede på badeanstalten, når man kunne forvente ”ubudne” gæster. En Sankt Hans aften kom nogle unge mennesker kørende ud ad badebroen i en lille Fiat. Da de så Gertsen, bakkede de hele vejen tilbage.

Senere samme aften var den ene af de unge mennesker ved at drukne nede ved havnen, da han ville bade. Væske indvendigt og udvendigt samtidig er åbenbart ikke nogen god kombination!

En sommersøndag i begyndelsen af halvfjerdserne. (Foto udlånt af Jan G. Gertsen).
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?