Den kvarte lagkage

Et hurtigt blik på et kommunalt luftfoto fra 2017. Let genkendelige hvide bygninger: Jægergården ”Den kvarte Lagkage” fra 1994-1996.

Mange lokale taler stadig om ”Den kvarte Lagkage”, når de skal fortælle om et nyere boligområde ved Hartkornsvej.

September 2004. Rækkehuse og lejligheder. (Foto: Dines Bogø).

Begrebet “Den Kvarte Lagkage”, som området blev kaldt, blev endnu mere tydeligt, da Hartkornsvej blev anlagt i 1972.

1959. Før Hartkornsvej blev anlagt var arealet omgivet af ”Betonvejen”, Lundevej/Lundestien og et gl. marskel.

Efter at Hartkornsvej var anlagt blev betegnelsen ”Kvart lagkage” endnu mere indlysende.

1974. De nye kvarterer langs den sydlige del af Hartkornsvej.

Jægergården

Pr. 1. januar 1993 blev området ved Hartkornsvej/Lundestien udlagt til boligareal.

Kolonihavefolket, der har haft arealet fra midten af halvfjerdserne, måtte igen flytte. Denne gang til nuværende placering på Rytterager 9 syd for Hollænderhallen.

Når man dengang skulle ind til kolonihaverne brugte man den betonvej Luftwaffe havde anlagt i 1944.

Maj 1992: Dragør Kolonihaveforening af 1910 kort tid før medlemmerne igen måtte flytte. I baggrunden ses Lodsgården opført 1973. (Foto: Dines Bogø),

Da området skulle byggemodnes fjernede man den øverste del af den solide betonvej. Rækkehusene ind mod Jægervej står i dag på ekstra solidt grundlag.

”Drikker du om morgenen?

Da kolonihaverne var flyttet og man begyndte at gøre klar til at bygge, nævnte jeg en tidlig morgen ved 9-tiden for en entreprenørmedarbejder, at det beton i 12 m bredde man så op mod haverne på Jægervej med mellemrum var forsynet med ”bombebrønde”.

Så var det, at bemærkning faldt om, at jeg ikke var helt velfunderet. Lufthavnen lå jo mange km væk sagde den pågældende.

Fremvisning af flere dæksler med håndtag på stedet, ændrede ikke holdningen. ”Det var nok kloaker. Tag nu på arbejde, men kør forsigtigt”.

Maj 1992: Området syd for rullebanen blev villakvarter i midten af halvtredserne. Jægervejens Børnehave (nu fritidshjem) i baggrunden fik i 1974 udvidet legepladsen med 9 meter af betonbanen.

Bombebrøndene var en meter dybe og ca. 60 cm brede. I tilfælde af allieret angreb og forsøg på erobring af lufthavn og tilhørende 8 km lang betonvej i Store Magleby, skulle alt sprænges i luften. Mandskab fra Luftwaffe ville anbringe flyverbomber i brøndene og antænde. På banerne i selve lufthavnen var der tilsvarende. De kunne antændes elektrisk fra kontroltårnet.

Brønde af tilsvarende type findes i Lergravene og under asfalten i den vestlige del af Rytterager (ved hestefoldene).

Maj 1947 flygtningelejr. Området syd for Den Kvarte Lagkage set fra nuværende Jægergården 2E. Drengen står op mod rullebanen (i baghaven til nuv. Jægervej 48).

De 2 mørke lange bygninger i midten af foto er oprindelige tyske standard-træbygninger på 531 m2 opført 1944. To nærliggende bygninger blev købt af Parcelforeningen Maglebylund i efteråret 1947, hvor de sammenbygget fungerende som marketenderi i mange år.

 En del jord fra området blev på tipvogne i 1944 kørt til området mellem Møllevej og Fælledvej, hvor der blev anlagt tre felthangarer (tresidet jordvolde). Mange mener, at det er ”Galgebakken” man kan se, men det er ”bare tilført jord” fra ”Den kvarte Lagkage”. (Foto: Arne Lindberg).

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?