Drama på Øresunds Allé: Beboere stævner Dragør Kommune

I forbindelse med byggeri af en ny ejendom på Øresunds Allé, har der gennem længere tid, verseret en nabostrid om byggeriets lovlighed. En sag som nu er endt med, at en række beboere og naboer til den nye ejendom, har stævnet Dragør Kommune.

Foto: Dines Bogø

Af Dines Bogø

De fleste af os forbinder Øresunds Allé med en stille og rolig vej, med villaer i den lidt dyre ende. Nu er vejen kommet i fokus. Dragør Kommune er stævnet, af flere beboere på vejen, I forbindelse med byggeriet på Øresunds Allé 67.

Stridens kerne. Ejendommen beliggende Øresunds Allé 67 i Dragør. Foto: DragørNyheder.dk

Nybyggeri og historie

På Øresunds Allé har der i nyere været kraftig byggeaktivitet.

Vejen er udstykket i flere etaper fra omkring 1910. Tidligere hed den sydlige del Lohmanns Allé.

I 1944-45 var mange af de større ejendomme, der havde vand, el og varme, beslaglagt af Værnemagten. Luftwaffe indkvarterede deres piloter her under bekvemmelige forhold.

Nybyggeri på Øresunds Allé 67

Når en ejendom skal ændres, eller man ønsker at opføre en ny ejendom, indsender bygherre relevant materiale til Plan- og Teknik.

Ca. 2013. Øresunds Allé 67A & 67B, der blev nedrevet for tre år siden. Foto: Dines Bogø

I forvaltningen undersøger man om byggeri overholder gældende regler, bæreevne, materialevalg, brandsikring m.v.

Desuden sikrer man sig, at byggeriet ikke overtræder bestemmelser i lokalplaner, deklarationer m.v. Der kan være tale om, at lave nabohøring.

I et vist omfang kan forvaltningen give dispensationer til en bygherre. Ofte givet ud fra erfaring om, hvad man har gjort tidligere i området eller generelt i kommunen.

Politisk kan der også være givet grønt lys til, at man ser lidt lempeligt på evt. større eller mindre overskridelser.

9. oktober 2015. De ældre villaer på Øresunds Allé 67 er nedrevet. Bygherrer har indsendt tegninger til Dragør Kommune. Kort tid efter har naboer og genboere klaget over det påtænkte byggeri. Foto: Dines Bogø

”Filmen knækker” når en nabo eller genbo mener, at der er givet dispensation ud over det lovlige. Man kan altid klage over kommunens håndtering af en sag, herunder også en byggesag.

På Øresunds Allé 67 har en bygherre opført en villa med udnyttet tagetage også kaldet et 1½ plans hus – eller er det en villa i 2-plan?

Efter debat og udveksling af skrivelser i flere år er sagen foreløbig endt med, at Dragør Kommune er blevet stævnet den 28. juni 2018.

Naboer og genboere til nybyggeriet ønsker erstatning eller lovliggørelse af byggeriet.

Borgmester Eik Bidstrup udtaler:

“Jeg synes selvfølgeligt at det er meget beklageligt at vi oplever sager som denne. Uenighed om byggesager og nabostridigheder er altid bedst hvis de bliver løst i fordragelighed, fremfor i retten. Jeg har dog den holdning i enhver sag, at såfremt en borger føler sig uretfærdigt behandlet, så er det vigtigt at klage til de rette instanser. Nu er Dragør kommune så blevet stævnet, og hvis borgeren mener de har en sag, ja så må den blive afgjort ved rette instans.”

DragørNyheder.dk følger sagen

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?