Søvang: Formand for en stor forening

At nogen orker at være formand for en grundejerforening, er der mange der ikke forstår. Mindre brydsomt er det, hvis der f.eks. er tale om en forening, hvor medlemmer har indmeldt sig af interesse.

I Søvang på Sydamager blev J. Chr. Nielsen i 1920 opfordret til at blive formand i den ret nye grundejerforening.

Ekspeditionssekretær J. Chr. Nielsen (1862-1945) blev i 1920 opfordret af mange medlemmer til at påtage sig posten som formand for Grundejerforeningen Søvang på Sydamager.

Søvang

I en af Danmarks største grundejerforeninger, der ligger i Dragør, skete der det i 1920, at medlemmerne ligefrem anmodede en af grundejerne om at opstille til formandsposten.

Grundejerne var utilfreds med, at den siddende bestyrelse ville forhøje de honorarer, der blev udbetalt til formand og kasserer. Da forslaget om forhøjelse af honorar blev nedstemt, fratrådte de fleste bestyrelsesmedlemmer.

Ny formand blev den 58-årige ekspeditionssekretær ved Københavns Belysningsvæsen Jens Christian Nielsen.

Han havde med stor kyndighed allerede i 18 år ledet den grundejerforening i Sundby, hvor familien havde deres vinterbolig.

I sommeren 1918 kunne man købe grunde på Sydamager. Området Søvang var primært tænkt som sommerhusområde, men det var tilladt at opføre helårsboliger. Midt i området havde militæret dog stadig beslaglagt et større areal, hvor der var anlagt et batteri, to skanser og mange skyttegrave. Flere steder var der opstået store vandhuller, nærmest søer, da militæret i 1916 havde hentede jord til anlæggene. I 1919 blev det muligt at sælge grunde i det tidligere militære område (ved Tværvej markeret med sort linje).

J. Chr. Nielsen

I Sundby blev han omtalt på følgende måde: ”Han var formand i mere end 20 år, grundig og arbejdsom hædersmand, der ved sin ihærdighed og dygtighed manøvrerede således, at foreningen kom ind i smult vande”.

De samme egenskaber tillægges han stadig, da Grundejerforeningen Søvang kunne markere 25 år jubilæum i 1943.

J. Chr. Nielsen boede i tre måneder om sommeren i Søvang med hustruen Alma og i starten var de fire døtre også med.

Huset lå ikke bare midt i Søvang, det lå også på områdets dengang højeste punkt. Familien havde bygget deres sommerhus på toppen af et militært jordanlæg. Engbatteriet, som det off. hed, anlagt af Krigsministeriet i 1916 og indbygget i det gamle tangdige.

Foto af Søvang ca. 1928. Midt i foto ses J. Chr. Nielsens sommerhus med hvidt tag. Til højre på Tværvej det nyopførte marketenderi. Lige syd for marketenderiet en meget stor sø, der opstod, da man hentede jord til batteri og skanser. På Søvej 136 (dengang Birkevej 32) ses Bethelkirkens nyopførte sommerhus, der stadig eksisterer.

Engbatteriet

Engbatteriet indgik i den kæde af forsvarsanlæg (batterier, skanser, skyttegrave) tæt ved kysten. Det blev etableret mellem Dragør Fort og Kongelundsbatteriet (som det vestlige anlæg hed dengang) som et væsentligt supplement til ”Tømmerupstillingen” midt på Amager.

Anlægget var bestykket med fire hurtigskydende stålkanoner og desuden udstyret med en projektør. Denne fik strøm via en benzinmotor, der stod i et anlæg et stykke nordvest for batteriet.

Der var to støbte magasiner og militæret havde også efterladt en del pigtråd.

Batteriet var det eneste anlæg af den type i det område, der i 1918 blev til udstykningen Søvang.

2010. En del af J. Chr. Nielsens tidligere grund. Til venstre i billedet (Poppelvej 133A) lå Nielsens sommerhus opført i 1919 på toppen af batteriet. (Foto: Dines Bogø)

To mindre skanseanlæg lå i foreningens område. Enkelte rester er bevaret, men det mest synlige minde er Engbatteriet. Elmevej blev aldrig videreført fra Fælledvej til kysten (Søvejen) på grund af det store jordanlæg og en sø. Som bekendt var alle øvrige boligveje fra Fælledvej oprindelig gennemgående til kysten.

Jorden, som batteriet var opbygget af, var opgravet tæt ved. Som alle steder, hvor militæret dengang opført jordanlæg efterlod de større eller mindre søer i nærheden.

Sommerhuset

Nielsens datter Erna og svigersønnen Tyge Kisum købte en grund syd for formanden. Grunden er nu den østlige del af Søvangs Sportsklub.

Formandens grund var på lidt under en tønde land (4.510 m2). Sommerhuset, der ikke umiddelbart virkede ekstraordinært stort, havde dog to soveværelser med otte sovepladser. Det kunne der også være brug for, når døtre med deres ægtefæller og børn i 2-3 uger om sommeren flyttede til sommerhuset i Søvang.

Desuden skulle der også være plads til den ”unge pige” Anne Margrethe, der havde været hos familien i 29 år.

Vest for Nielsens sommerhus byggede murermester Sigvald Madsen i 1933 en villa på nuværende Tværvej 39, 41A-41C samt Poppelvej 129-131.

I 1924 var Søvangs marketenderi flyttet fra Søvej 18 til grunden på Tværvej 31 lige øst for Nielsens.

Syd for grunden blev sportsklubbens første klubhus opført i 1934.

Privat blev J. Chr. Nielsen omtalt som et dejligt menneske, der altid var glad og munter. Han var også en flittig skribent. Bl.a. forfatter til flere bøger om elektricitet.

1937. Pensioneret ekspeditionssekretær J. Chr. Nielsens fotograferet på sin 75-års fødselsdag.
1943. Tværvej, Kraks Vejviser. De fleste husnumre i Søvang blev ændret i 1976. Tværvej 29 dengang er i dag Tværvej 33-37.
Et af de sidste fotos af J. Chr. Nielsen.

I 1938 mistede han sin hustru. Efter J. Chr. Nielsens død i december 1945 valgte døtrene at sælge sommerhuset og den store grund.

En senere ejer opførte omkring 1960 et nyt hus på nuværende Poppelvej 133A og den store grund blev efterhånden opdelt.

Søvang. 30. marts 1950. Endnu er grunden ikke udstykket og det meget stor vandhul lige øst for på daværende sydlige del af Birkevej er stadig ikke opfyldt. På et tidspunkt havde der været tale om at Amagerbanens omnibusser skulle have endestation her, hvis søen blev opfyldt. (Geodætisk Institut).

En del jord fra det oprindelige jordanlæg blev brugt som opfyld i den sø militæret havde efterladt i 1919, da de forlod området. Søen er helt fyldt op, men haverne bærer stadig præg af, at der har været flyttet en del jord.

Formandens grund lå på syv nuværende grundstykker. Tværvej 33, 35, 37 (en del af 39) samt Poppelvej 133A, 133B og 135.

Claus Ehlers og Dines Bogø fortæller om Søvang på Wiedergården. 

Lokalhistorisk Forening indbyder medlemmer og andre med interesse for Søvang og Dragørs historie til foredrag i Wiedergårdens Festsal tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.30. Du kan læse mere om arrangementet her

Foredrag om Søvangs historie

Søvangs Grundejerforening indbyder grundejerforeningens medlemmer til foredrag om Søvangs historie i Baggersmindelejren søndag den 16. september 2018 kl. 14.30. Flere punkter vil blive mere uddybet end på arrangementet på Wiedergården. Du kan læse mere her

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?