Omlægning af Jan Timanns Plads er igang

Kommunalbestyrelsen har som en del af anlægsbudgettet 2017 besluttet at omlægge Jan Timanns Plads i 2017.

Vej- & Gartnerafdelingen har afspærret Jan Timanns Plads og fjernet træer og cykelstativer. Fra mandag den 27. november 2017 begynder brolæggerfirma selve omlægningen af pladsen. Arbejdet søges færdiggjort i indeværende år, dog afhængig af vejrsituationen.

Omlægningen fremgår af skitse og omfatter en forlængelse af fortovet på Kongevejen hen til Dragør Biograf, hvorved der etableres 2 ekstra parkeringspladser på Kongevejen / Toldergade.

På selve pladsen skabes to byrum omkring to nye bytræer. Det ene byrum primært til cykelparkering med stativer på række. – det andet til ophold  med en rund bænk omkring træet. Brolægningen er genanvendelse af nuværende bro – men hævet til fortovsniveau – med en skarp kantning mod nord og syd, der forebygger indkørsel til pladsen med biler. Der opsættes steler, som også markerer byrummets afgrænsning. Mod bebyggelsen mod vest sættes udvidet knoldebro (overgang med mindre natursten).

Der sikres redningsvej langs biografen i en bredde af 3 meter, så der som i dag fortsat kan køre redningskøretøjer fra Kongevejen via Jan Timanns Plads til den gamle by nord for pladsen. 

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Læs mere »