Velkomstcenter/Kulturhus på Dragør Havn – indlæg fra Morten Dreyer

Redaktionen har modtaget af Morten Dreyer

Det er et enigt byråd som er interesseret i, at det vestlige byggefelt på havnen indrettes som nævnt.

Forskellen på flertalsgruppen og Liste T er rækkefølgen for hvornår arbejdet skal sættes i gang.

Det er DFs holdning, at vi skal have udviklet projektet snarest.

Vi forstår på Ebbe Kyrøs indlæg, at der indenfor få dage skal indkaldes til idémøde med interesserede grupper.

Det er med forlov ugennemtænkt

Dragør har ikke det personale, som kan påtage sig et sådant projekt oven i de mange andre igangsatte opgaver:

Svømmehal, Hollænderhal, Molerenoveringer, Skolevurdering, Vejarbejder og dertil alt det løse.

Til disse opgaver er der sådan ca. 3 personer á 37t/ugen.

DF er et realistisk parti

Vi har visioner, vi har ønsker, men vi har også en realistisk tilgang til den praktiske gennemførelse.

Derfor fremsatte vi et præciserende forslag, som tidligere nævnt, som tager hensyn virkeligheden.


Morten Dreyer

Læs tidligere indlæg nedenfor:

08.02.2018

Den i øvrigt meget positive og for mange borgere velkomne udviklingsplan for havnen, fik i denne uge et ekstra vindstød i sejlet med Ebbe Kyrø og List T´s pressemeddelelse tirsdag denne uge. Men nu trækker sorte skyer ind over det gamle værft.

Her til aften skriver Ebbe Kyrø på sin Facebook profil:

Ebbe Kyrø

”Intet Velkomstcenter/Kulturhus på Dragør Havn i denne omgang! På By-, Erhvervs- og planudvalgets møde i sidste uge blev Liste T’s forslag om at invitere interessenter til at byde ind med ideer til et nyt hus på værftgrunden stemt hjem med T, C og O’s stemmer; 5 ud af 7 i alt. Rigtig mange var glade for dette initiativ, så der endelig kunne blive taget hul på noget stort. Men inden aftenens møde i Økonomiudvalget havde Allan Holst vredet armen om på Morten Dreyer, så forslaget væltede. Så nu er vi tilbage i syltekrukken igen. Det er svært at finde ud af, hvad AOV egentlig vil, og det er synd for Dragørs udvikling! Jeg skal linke til referatet, når det foreligger, så I selv kan se det sort på hvidt.”

Kærkommen pressemeddelelse

Det kom tydeligvis bag på en række politikere at Liste T bragte pressemeddelelsen i tirsdags. Mange borgere modtog imidlertid meddelelsen med stor glæde. 18 år er der gået med en havn i bakgear, så der skal ikke meget til at begejstre når talen falder på havnen.

Der er livlig debat i Facebookgruppen DragørNyheder og denne sag er næppe uddebatteret eller afsluttet.

Der er nyt møde senere på måneden hvor sagen givetvis skal behandles igen.

Allan Holst til Ebbe Kyrø på Facebook

”Kære Ebbe. Som jeg oplyste i mødet, så vil vi rigtig gerne starte en proces, hvor vi inddrager de mange gode forslag, som helt sikkert vil komme. Vi vil bare gerne sikre, at grundlaget for processen er klarlagt. Ellers tror jeg vi skaber forventninger, som ikke alle kan indfries. Liste T lægger op til åben invitation ud fra tesen, at alt kan lade sig gøre. Jeg tror meget kan lade sig gøre, men ikke alt. Som i alle gode processer er det et godt udgangspunkt at gøre grundlaget klart fra starten. Så nej, ingen syltekrukke, men afklaring af præmisserne for processen.”

Morten Dreyer som i øvrigt er ivrig fortaler for havneudviklingen forsvarer sig på Facebook

”Nu turde det måske ikke være så slemt, som Ebbe hævder. Der blev vedtaget dette: At der for det nordvestlige område af byggefelt III (værftsgrunden) igangsættes en proces, der afklarer mulighederne for midlertidige aktiviteter i det gamle værft, som f.eks. kulturelle aktiviteter, streetfood-faciliteter, maritime værksteder mm.
– At der for den øvrige del af byggefeltet fremlægges et forslag til politisk behandling i 2. kvartal 2018 til havnerelaterede aktiviteter, som f.eks. værksteder og havnekontor.
– At der sættes en ramme for fremtidige blivende aktiviteter på værftsgrunden til politisk behandling i 3. kvartal 2018, og at der herefter iværksættes en proces med inddragelse af borgere, foreninger og andre interesserede med henblik på at etablere et multifunktionshus med f.eks. velkomstcenter, kulturhus, mødested mm. Denne proces iværksættes som en åben invitation til de forskellige interessenter.
– At der for det sydøstlige hjørne (byggefelt II) foretages en afsøgning af potentielle nye lejere, som kan blive tilbudt lejeaftaler med udgangspunkt i en valuarvurdering.”

Historien fortsætter her og på Facebook

Her på redaktionen følge vi debatten og opdaterer igen senere. Det store spørgsmål er nok HVAD SKER DER? – og det er forhåbentlig noget politikerne snart kan svare på.

Det er sikkert ikke at tage munden for fuld hvis vi her på redaktionen giver udtryk for, at havnebatteriet er ved at løbe tør for strøm når snakken falder på udvikling. 18 tålmodige år er hvad borgerne har givet politikerne i Dragør, og ser man på debatterne på de sociale medier, er vi tæt på smertegrænsen. Meget forståeligt. En tom havn koster en formue og gavner ingen. En livlig havn glæder alle og skaber værdi.

Få ballast på skibet, ikke som svenskerne gjorde med det gode Orlogsskib Vasa, men en god passende ballast, så vi kan få søsat havneprojektet og ikke mindst, et nyt spændende projekt i det gamle værft!

06.02.2018

Ugens pressemeddelelse fra List T:

Liste T’s forslag på seneste BEPU-møde blev stemt igennem, og snart bliver interesserede foreninger m.m. indkaldt, så de kan komme med deres ønsker.

Efter planen skal Dragør Bådeværft flytte ud i nye lokaler ved den gamle færgehavn. Det frigiver en af Dragørs allermest attraktive grunde, og den bør bruges til noget, som kan komme alle Dragørs borgere og gæster til gavn.

Flertal for indledende sonderinger
På seneste møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) blev Liste T’s forslag om indledende sonderinger blandt mulige interessenter stemt flot igennem med stemmer fra T, C og DF. I Liste T har vi for et par år siden haft en arbejdsgruppe, som har arbejdet med dette, og under valgkampen viste det sig, at lignende tanker rørte sig i andre partier. Specielt C havde forholdt sig aktivt til et kulturhus, og på tirsdagens udvalgsmøde var C da også aktivet med til at fremme forslaget.

Mange interessenter kan være med
Forslaget skal lige en tur forbi Økonomiudvalget, før det kan endeligt vedtages. Når dette er sket, vil vi kunne indlede en spændende proces, hvor vi skal have inddraget alle de aktører, der på den ene eller anden måde kan have interesse i ideen – aktive omkring museerne og lokalarkivet, turismen, havnekontoret, Naturpark Amager og ikke mindst UNESCO-arbejdet –men også f.eks. de aktive omkring biografen. De vil blive indbudt til at komme med deres ønsker.

Et attraktivt mødested på havnen
F.eks. har Museet brug for et sted, hvor de kan sælge billetter til museerne fra og i kortere perioder kan holde særudstillinger, Turistrådet vil kunne blive repræsenteres med deres services hele året, havnekontoret vil få en placering, som er venlig overfor de besøgende, nysgerrige vil kunne blive informeret om Naturpark Amager og Dragørs UNESCO-ambitioner osv.

Frivilligheden vil få bedre kår
De mange frivillige omkring museerne, turistrådet og biografen – og det er rigtig mange – vil kunne indgå i nye alliancer i forhold til en fælles målsætning om at fortælle alle de store fortællinger fra den lille kommune. Og så skal der inviteres bredt for at ryste træet for mulige foreninger eller institutioner, som kan have en interesse i at være med. Dette er en del af forslaget.

En vigtig proces
Bådeværftsgrunden står ikke tom endnu. Men det kommer den efter planen til i løbet af 2019. Når Liste T på sidste BEPU-møde foreslog at sætte processen i gang allerede nu, er det fordi denne afsøgning af området vil komme til at tage tid i form af positiv procestid. De interesserede skal arbejde med tanken i deres baglande, og de skal fremlægge deres forslag og lytte til hinanden, så vi får en optimal løsning. Der vil helt sikkert vise sig betydelige synergier, når de interesserede sætter sig sammen. Processen skal munde ud i et idékatalog, som vi kan bruge som oplæg til f.eks. en arkitektkonkurrence, for med denne placering er kun det bedste godt nok.

Finansieringen skal på plads

Men hvor skal pengene komme fra? Og må kommunen overhovedet påtage sig sådan en opgave? Der er mange sten i skoen for at nå i mål, men det er lykkedes for andre kommuner, så hvis viljen og enigheden er til stede, skal vi nok komme videre. Både beliggenheden og indholdet af huset gør, at en fondsfinansiering ligger lige for.

Ebbe Kyrø
Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse
By-, Erhvervs- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Desuden medlem af Det Rådgivende Havneråd

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

 
 

Fik du læst?