Dagtilbud: Ros og en opfordring i ny kvalitetsrapport

Konklusionen i ny kvalitetsrapport er blandt andet, at de ældste børn og deres forældre er rigtig godt tilfredse med dagtilbuddene i Dragør Kommune. Medarbejderne og lederne kan således være stolte over deres indsats overfor kommunens yngste borgere. Dette er ifølge formanden for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget et godt afsæt for den videre udvikling af faglighed og pædagogik.

”Vi har nu fået en kvalitetsrapport – som er den første af sin art i Dragør Kommune. Den viser, at både brugere og medarbejdere generelt er meget tilfredse med de pædagogiske tilbud i kommunen. Vi skal dog have endnu flere børn, forældre, fagpersonaler og ledere til at bidrage til kvalitetsrapporten for 2018, så det vil vi udvalget naturligvis have fokus på i det videre arbejde. Desuden vil udvalget være opmærksom på de styrkede pædagogiske læreplaner og den nye dagtilbudslov, som snart skal implementeres”, siger Morten Dreyer, der er formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Kort om rapporten: 

  • Dialogprofil

Samlet set er der en ledelsesmæssig og faglig vurdering af, at børnenes kompetencer indenfor alle læreplanstemaerne ligger højt. Samtidig er det fagpersonalets vurdering, at børnenes trivsel og sundhed er meget høj.

  • Sprogvurderinger

Dragør Kommune prioriterer sprogvurderinger højt. Det betyder, at der er gode muligheder for en tidlig indsats til gavn for det enkelte barn. Kommunen har flere børn end landsgennemsnittet, der har behov for en særlig indsats, mens der er færre børn, end landsgennemsnittet, der har behov for en fokuseret indsats. Samlet set er Dragør Kommune relativt tæt på landsgennemsnittet. Datagrundlaget i kommunen er lille, hvorfor et udsving på et enkelt barn kan påvirke resultatet.

  • Lege- og læringsmiljø

Indenfor lege- og læringsmiljøet giver de ældste børn, forældrene, fagpersonalet og lederne, på tværs af alle dagtilbud og kategorier, høje vurderinger.

Rapportens formål

Resultaterne fra rapporten skal understøtte en systematisk evaluering af dagtilbudsområdet. Resultaterne skal også fungere som grundlag for dialog og udvikling af den pædagogiske praksis i de enkelte dagtilbud – både i personalegrupperne og i bestyrelserne. Det sker med henblik på at sikre en fortsat udvikling af den pædagogiske praksis og høj kvalitet for børnene i Dragør Kommune. Læs hele rapporten i vedhæftede fil.

Fakta om dagtilbudsområdet i Dragør

Det kommunale dagtilbudsområde i Dragør Kommune består af en vuggestue, den kommunale dagpleje og fire børnehaver, hvoraf den ene er selvejende samt fire integrerede institutioner.

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »