Møllen på Møllevej. Del 2 af 2

Stubmøllegård

Stubmøllegård hører til en af byens ældste gårde. Sandsynligvis var gården blandt de gårde, svenskerne nedbrændte i 1658, og som blev genopført. På et kort fra 1700 er gården indtegnet.

Stubmøllegård, maj 1992. Den oprindelige søndre længe brændte i september 1943. (Foto: Dines Bogø).

I 1876 oplyses det, at gården er under ombygning. Stubmøllegård undgik de meget store brande i Store Magleby i 1809 og 1821; men slap ikke i nyere tid.

1951 området ved Stubmøllegård.

Branden i 1943

Under besættelsen midt på dagen den 15. september 1943 trak et kraftigt uvejr hen over St. Magleby. Lynet slog ned i den søndre længe, og nedslaget var så kraftigt, at muren revnede. Naboer forsøgte, at ringe efter hjælp; men telefoncentralen på Stationsvej 8 i Dragør var iflg. reglerne lukket på grund af tordenvejret.

 Brandfolkene i Store Magleby havde opdaget branden, og de stillede med den bærbare motorsprøjte. Naboen på Wybrandts Minde kørte i sin generatorlastvogn til Kastrup med besked til Tårnby Brandvæsen.

Tårnby stillede med to motorkøretøjer, og sammen med Store Magleby og Dragør brandvæsener fik man reddet stuehuset og den vestlige del af nordlængen.

På et tidspunkt havde branden været så kraftig, at eternitplader fra længerne blev slynget højt op i luften inden de landede langt fra brandstedet.

Stubmøllen omkring 1904. I baggrunden Stubmøllegård, hvis søndre længe brændte i 1943. Da møllen blev nedrevet købte gårdejer Peter Petersen, Stubmøllegård arealet, hvor møllen havde stået. Sønnen Henning byggede i 1966 villaen på Møllevej 7.

Sabotage mod tyske fly

En nat ved 23-tiden i 1944 blev gården rystet kraftigt. En modstandsgruppe fra København havde sprængt flere tyske fly i luften.

To fly, der stod parkeret lige syd for gården ved rullebanen, blev totalt ødelagt. Tilsvarende blev et fly, der var parkeret i Strøby syd for Brydevej, gjort ukampdygtigt.

Tysk sikkerhedspoliti gennemsøgte huse og gårde; men fandt ikke “gerningsmændene”.

En eftermiddag et stykke tid efter forsøgte andre modstandsfolk at sprænge nogle fly ved Stubmøllegård. Sabotørerne råbte til de tyske vagter, at de skulle løbe, og folkene på gården fik besked på at åbne vinduerne; men sabotørerne havde besvær med lunterne, og aktionen løb delvis ud i sandet.

Bedre held havde en mindre gruppe fra Amagerland Skytteforeningens bataljon. De havde sneget sig op i et fly og ødelagde så mange vitale dele, at dette fly aldrig kom til at flyve mere.

Ældre Google Maps. Her lå ”Stubmøllen”. Mange sten, der havde ligget rundt om møllen, er fjernet fra overfladen.

Lundevej og Lundestien

Den gamle Lundevej fra Jægervej til Møllevej havde for over 200 år siden et noget andet forløb.

Vejen fra Jægervej ved Dragør lå nordligere end den nuværende Lundesti, og vejen endte i 1700-tallet bag gårdene i Møllegade. (Forbindelsesvejen ses stadig).

I 1704 lavede man af hensyn til borgerne i Dragør (mod betaling) en forbindelse fra Lundevej sydpå til møllen.

1875: Bemærk Lundevej ender på Møllegrunden. Få år senere ændrede man forløbet, så Lundevej blev ført lige syd for Stubmøllegården, som det kendes i dag.

Telefondistrikter

Op til 1925 hørte hele Store Magleby landsby, Fælleden, Tømmerup, Ullerup, Viberup, Søvang, Aflandshage m.v. under telefoncentral MAGLE.

I 1925 blev selve telefoncentralen flyttet mod syd fra Tømmerup Kro til Tømmerupvej 209 i Viberup, og KTAS benyttede lejligheden til at overflytte halvdelen af central MAGLEs abonnenter til central DRAGØR.

Det var hele Store Magleby landsby, dele af Fælleden samt Møllegade / Møllevej, der ved den lejlighed blev “underlagt” central DRAGØR på Stationsvej.

Postkort ca. 1905 i Dragør Lokalarkiv. Stubmøllen og til højre Møllevej 4. Helt i baggrunden ses det nu fredede krudthus, der er opført i 1782.

Alle de overflyttede abonnenter skulle skifte telefonnummer. Eksempelvis blev MAGLE 1 ændret til DRAGØR 301, og MAGLE 115 blev ændret til DRAGØR 415 o.s.v.

Ved årsskiftet 1963-1964 flyttede alle de omlagte abonnenter atter tilbage til central MAGLE (ved Møllelodden), da hele Sydamager blev fuldautomatiseret under telefoncentral (01) 53, i dag 32 53 xx xx.

Stubmøllen omkring 1905. (Foto udlånt af Britta Smidt, Møllevej).

Stubmøllen

Byggeriet på Møllevej 5B er godt i gang ultimo april 2018. Måske dukker der rester op af fundamentet til selve møllen, når man begynder at grave ud til Møllevej 5A. Desuden bliver vejen ud for Den gl. Stubmølle opgravet, da der skal arbejdes med vandledninger.

Oktober 1992. Ejeren af ”Møllehuset”, Møllevej 2 var også ejer af Stubmøllen, der lå i området, der ses bag personbilen. Mølleren Peter Larsen havde i 1882 købt Stubmøllen af Harkornsejerne og indrettet bageri skråt over for i hjørneejendommen Møllevej / Søndergade. Han døde tragisk i 1900 under arbejde på møllen. Enken Sidse Marie overtog mølle og bageri. Indgangsdør er stadig synlig i nordgavlen, hvor der senere en overgang var viktualieforretning. (Foto: Dines Bogø).
Stubmøllen og Møllehuset i Store Magleby: (Maleri 1874: Julius Exner).

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »