Sygefraværet falder fortsat i Dragør Kommune

Dragør Kommune har igennem de seneste år arbejdet på at få medarbejdertrivslen op og sygefraværet ned. De seneste tal bekræfter, at indsatsen giver resultater. Siden 2015 er sygefraværet i Dragør således faldet fra 13,4 dage pr. medarbejder til 12,0 i 2016, og i den seneste opgørelse fra 2017 ses et yderligere fald til 11.3 dage pr. medarbejder. Dermed er Dragør på tre år sprunget fra en plads som nummer 85 i 2015 til en 29. plads ud af 98 kommuner.

Langt sejt træk

Faldet i sygefraværet glæder kommunaldirektør Kenneth Kristensen, der gerne vil kvittere medarbejdere og ledere for den flotte fælles indsats.

”Det centrale element i kommunens arbejde med at nedbringe sygefraværet er vores fælles formulerede sygefraværspolitik, som ledelse og medarbejdere udarbejdede i et tæt samarbejde tilbage i 2015. Dertil har vi sammen formuleret tydelige vejledninger om håndtering af forskellige typer sygefravær og iværksat en hel masse andre indsatser, som samlet har været medvirkende til det markante fald i sygefraværet. Nøglen til et fremadrettet endnu lavere sygefravær ligger nu i opfølgning og et fælles fokus på at få sygefraværet yderligere ned, og det tror jeg også, at vi kan, men arbejdet med sygefravær er et langt sejt træk, hvor tendensen hurtigt kan vende. Derfor har vi fokus på tydelighed, opfølgning og dialog”, siger Kenneth Kristensen.

Bedre service til borgerne

Ifølge borgmester Eik Dahl Bidstrup har det siden starten af sygefraværsindsatsen i 2015 helt overordnet handlet om det fælles ansvar, der ligger i arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

”Det er virkelig flot, og jeg vil derfor gerne sende en stor tak – ikke mindst til alle kommunens decentrale institutioner og enheder samt HovedMedarbejderUdvalget – for indsatsen. Vi tager udgangspunkt i, at alle gerne vil gå på arbejde og have et positivt arbejdsliv. Det giver bedre trivsel, mere overskud hos den enkelte medarbejder og kollegerne og dermed bedre service for borgerne”, siger Eik Dahl Bidstrup.

Dragør del af positiv tendens

Sygefraværet i kommunerne generelt er for andet år i træk på vej ned. Siden 2015 er det faldet med en halv dag, så der i 2017 i gennemsnit var 11,7 sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling i kommunerne, hvilket er det laveste niveau de seneste fem år. Faldet fra 2015 til 2017 svarer til, at kommunerne har knap 850 ekstra fuldtidsstillinger til rådighed, eller hvad der svarer til samtlige pædagoger i Vejle Kommunen. Kilde: Momentum: ”Færre sygedage giver flere hænder i kommunerne”.

Baggrund

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør hvert år sygefraværet i alle landets kommuner og regioner. Det er på baggrund af data fra KRL, at Dragør Kommunens sygefravær er sammenlignet med resten af landet.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Læs mere »