Undergrunden i Dragør

Næsten uanset, hvor man befinder sig i Dragør, kan der dukke et eller andet op, der kan overraske. Graver man i det ældre Dragør bliver man ikke overrasket over, at finde fundamentrester fra ældre huse eller spor af tidligere aktiviteter.

Af og til er det rester af en soldat man finder. Knapper fra uniformen kan afsløre, at det er en svensk dragon. Måske fra kampene i oktober 1658, hvor flere mindre træfningen foregik i og omkring den ældre bydel.

Ældre og nyere fund

Flere lokale har fundet mange flintredskaber, bl.a. i den nordlige del af kommune op mod lufthavnen. Men man kan også finde rester fra ”nyere tid”.

På nettet kan man se ældre fund på Sydamager.

Flere har fortalt, at der i området ved Jægervej / Lundevej ofte er fundet spor fra den store baraklejr, der lå i der i 1944-1947. Værnemagten opført mandskabsbarakker. De lå ret spredt af hensyn til evt. allieret luftangreb.

Fra efteråret 1945 blev der i samme område opført mange nyindkøbte svenske barakker. Flygtningeadministrationen skulle bruge lejre til indkvartering af de mange tyske flygtninge, der havde været anbragt på skoler i Storkøbenhavn.

Nyere fund

Da området for alvor blev bebygget i halvtredserne, dukkede der mange steder rester op af de såkaldte ”tyske rullebanefliser”, der havde været brugt i tusindevis af i lejrgaderne.

Ved udgravning til faskine i det gamle lejrområde, dukkede rest af kloakrør op. (Privat foto).

I 1948, da barakkerne blev solgt og fjernet, bestilte man lokale håndværkere til at fjerne kloakrør, vandledninger o.l. Telefonkabler o.l. blev efterladt. El-ledninger var opsat på master.

Det har vist sig, at meget ikke blev fjernet. Det synlige blev taget op og øvrigt blev dækket med jord, herunder fundamentsten til de mange barakker.

1946. Eksempel på lejrbarak med dansk CB-vagt. Området ved Jægervej med ”Ane Svendsens lade” i baggrunden. Nuværende fritidshjem Jægervej 30. (Privat foto).

Tyskerne havde haft forskellige typer bassiner og disse blev opfyldt med lidt af hvert i 1948. Det har i flere tilfælde bevirket, at undergrund er noget ustabil og det kan i nogle tilfælde forklare revner i murværk på senere opførte villaer.

På stedet, hvor man fandt rest af fundament, havde der stået en meget stor svensk barak. (Privat foto).

Ikke i alle tilfælde var man klar over, hvad tyskerne havde lavet og det fra efterkrigstiden blev ikke registreret af byggemyndighederne på de enkelte grunde.

11. maj 1947. På udsnit af luftfoto ses ”Dragørlejren”, der var opdelt i nord- og sydlejr. I nordlejren lå de store barakker specielt ved Lundevej /Sophus Falcks Allé. Den eneste murede bygning var den korsformede, der lå den i nordlige del af lejren ved indgang til området (omkring Jægervej 15-17). Bygningen skulle være bevaret og anvendt som alderdomshjem, men området var udlagt til villakvarter og bygningen blev fjernet i 1950. Dele af fundament eksisterer endnu. (Geodætisk Institut).
 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

 
 

Fik du læst?