Økonomisk uvejr: “Der er ikke noget Quickfix” siger borgmesteren

Det gode sommervejr bliver afløst af økonomisk uvejr. Uventede store udgifter, primært på det specialiserede socialområdet, har ført til en budgetoverskridelse på godt 15 millioner i første halvår 2018. Det betyder at der skal foretages en økonomisk opbremsning med besparelser og tilpasninger.

Dragør Kommune har oplyst at man forventer en overskridelse af budgettet i første halvår 2018 på godt 15 millioner kroner, og en overskridelse af budgettet på regeringens serviceramme på godt 16 millioner kroner.

DragørNyheder.dk har spurgt borgmester Eik Dahl Bidstrup hvad det kommer til at betyde:

Det er jo brænd ærgerligt at vi oplever dette, siger Eik Dahl Bidstrup.

Er der tale om en budgetoverskridelse på 15 mio eller på 15 og 16 mio altså i alt 31 mio?

“Det er et sted imellem 15-16 mio. kr. vi overskrider på servicerammen. Det skal vi selvfølgelig tage seriøst, da det er det tal vi eventuelt får en økonomisk sanktion fra staten på”.

Hvilke områder er det specifikt der har overskredet budgettet?

“Vi har i budgettet sidste år bevist lagt en overskridelse ind på ca. 3 millioner”.

“Men ud over det, er der kommet en overskridelse på budgettet på det sociale område specifikt på betaling for det specialiserede handicapområde. Her der det 13 millioner som vi ikke har kunnet forudsige”.

“I praksis betyder det at vi uventet har fået nogle meget dyre enkeltsager, som vælter budgettet. Da det er lovpligtige områder, kan vi ikke gøre noget ved det men skal finde pengene andre steder”.

“Vi skal dog heller ikke gøre det værre end det er. Vi har et budget på en lille milliard kroner. Her er 16 millioner trods alt en lilleoverskridelse. Det betyder dog ikke at vi ikke skal tage det seriøst og overholde vores budgetter”

Hvis det er en forventet budgetoverskridelse, siden hvornår har man så kendt til det?

“I første budgetopfølgning før sommer, blev vi orienteret om at man forventede en overskridelse. Vi besluttede dog at vente til 2. budgetopfølgning, da det ikke var helt klart hvor stor en overskridelse vi talte om. Det er dog kommet som en overraskelse at det er i denne størrelsesorden”.

Hvad kommer det konkret til at betyde i forhold til Kommunens økonomiske kurs og hvilke konsekvenser får det?

“Det er jo brænd ærgerligt at vi oplever dette. Især set i lyset af, at vi igennem de sidste mange år har arbejdet intenst med at gøre vores budgetter og økonomistyring bedre og bedre. Desværre er det en oplevelse alle andre kommuner i Hovedstaden oplever- ja endda en tendens vi ser på landsplan. Derfor mener jeg også at det må være en national løsning der skal til for at vi ikke skal udsulte alle andre kommunale områder end det specialiserede socialområde”.

“I praksis så er der jo to konsekvenser”:

  1. “At vi skal finde en kortsigtet løsning for at ikke overskride servicerammen mere end højest nødvendigt. Her står der i dagsordenen hvilke tiltag forvaltningen foreslår. Jeg kan ikke gætte på endnu hvad der vælges af løsninger, da det er et politisk spørgsmål vi skal debattere. Men vi skal gøre noget!”
  2. “Vi skal tage højde for det fremadrettet i budgetterne, at der er markante stigninger indenfor det specialiserede område. Det betyder at der skal spares på andre områder. Det kan virke dybt uretfærdigt at vore skoler, institutioner og ældre skal betale for et område der stiger så meget, men da det er lovpligtige områder så kan vi ikke gøre noget ved det. Samtidigt tror jeg vi alle er enige om at vores handicappede og syge skal have den hjælp de har brug for!”

“Vi fik i foråret BDO til at undersøge om vores serviceniveau og ydelser er rimelige og hverken for ekstravagante eller for dårlige. Deres vurdering var, at vi ligger fint på niveau. Så det skyldes ikke dårlig styring eller et overforbrug, men en stor stigning i borgere med specialiserede behov”.

Hvad kan Kommunen gøre for at bringe balance i regnskabet og sikre stigende indtægter?

“Der er desværre ikke nogen quickfix”.

“Jeg mener, at vi med den viden vi har, at det bare stiger og stiger indenfor det specialiserede område, så bliver vi nødt til at tale om hvilke serviceniveauer vi har i Dragør. Vi vil alle gerne have et højere serviceniveau, både indenfor skolerne, institutionerne og vores ældre. Men sandheden er, at der ikke er penge til det indenfor statens driftsloft. Derfor skal der nogle hårde prioriteringer til. Den debat vil jeg gerne tage sammen med jer borgere. Jeg forventer at jeg i den kommende tid vil invitere til kaffemøder hvor dette kan debatteres i øjenhøjde”.

“I forhold til stigende indtægter er der kun to løsninger”;

“Baggrunden er, at vi jo har en god indtjening blandt vores borgere. Men der er kun to løsninger der kan gøre den større. Enten at vi får flere borgere til byen, så der er flere skatteydere der kan bære i flok. Det vil sige at vi skal udbygge de resterende kommunale grunde – hvor vi kan, hurtigst muligt”.

“Alternativt så er løsningen at sætte skatten markant op. Det er ikke en løsning vi i Venstre på nogen måde vil acceptere. Så vi arbejder nu med at se på både nybebyggelser og fortætning af den eksisterende boligmasse”.

I forhold til regeringens sanktioner, hvor tæt er Kommunen så på den grænse?

“Det kan vi ikke sige noget om, da det er en kollektiv straf blandt de 98 kommuner – dvs. hvis vi samlet set overskrider, får vi sanktioner”.

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »