Ny ejendomsmægler kan være på vej til Dragør

Den landsdækkende ejendomsmæglerkæde home kan være på vej tilbage til Dragør med en fysisk butik på Kongevejen.

Det er Plan og Teknik som har modtaget ansøgningen fra ejendomsmægler og indehaver af home i Tårnby, Uffe Jochumsen, som anmoder om dispensation fra gældende lokalplan 3 til at indrette ejendomsmæglervirksomhed i stueetagen i ejendommen beliggende Kongevejen 5 (det nuværende ”Dragør Lyd og Billede”).

Kongevejen 5 med den nuværende forretning Dragør Lyd & Billede

Det kan imidlertid blive vanskeligt for home at få godkendt projektet da Kongevejsområdet er omfattet af ”Lokalplan 3 for området Kongevejen”, som i henhold til lokalplanens afsnit 3. kun må anvendes til butiks- og boligformål. Efter nærmere godkendelse, i hvert enkelt tilfælde, kan ejendommenes stueetager andre formål som er nærmere beskrevet ”sådanne butikker, som er nødvendige for byens forsyning med forbrugsvarer”.

Lokalplanen

Med hensyn til muligheden for indretning af liberalt erhverv, herunder fx bank- og ejendomsmæglervirksomhed, angives specifikt i pkt. 3.4, at udnyttelse af ejendommenes 1. sale til liberale erhverv er tilladt.

Formålet med disse bestemmelser er at sikre et varieret butiksmiljø med hensyn til udvalgs- og dagligvarer langs Kongevejen – i ”gadeplan”.

Indretning af ejendomsmæglervirksomhed i ejendommen Kongevejen 5 forudsætter således fravigelse fra en anvendelsesbestemmelse i kommuneplanen.

En sådan fravigelse forudsætter i givet fald, at der udarbejdes ændret eller ny lokalplan, der muliggør anvendelse af ejendommenes stueetager til liberalt erhverv.

I begrundelsen for ansøgningen henvises bl.a. til at ejendommen ikke er beliggende på Kongevejens gågadestrækning og at ejendomsmæglervirksomheden ”vil bidrage til et levende bybillede” skriver administrationen i sagsfremstillingen.

Beslutning

Det er By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) som tirsdag den 11. september træffer beslutning om man vil imødekomme dispensationen. Administrationen indstiller imidlertid til udvalget, at ansøgningen ikke imødekommes, under henvisning til “anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 3”, der ikke tillader liberalt erhverv i ejendommenes stueetager. Se hele sagen her

Seneste artikler

 

Fik du læst?