AOV på plads med budgetforlig

Sammenhængende budget på plads i Dragør Kommune. Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre har indgået budgetforlig om budget 2019-2022, meddeler Dragør Kommune mandag i en pressemeddelelse.

F.v. Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V) og Morten Dreyer (O). Holdet bag kommunens nye budgetforlig 2019-2022 på dagens pressemøde foran Rådhuset. Foto: DragørNyheder.dk

Udviklingen i Dragør Kommunes demografiske og sociale udgifter overstiger væsentligt de statslige rammer for 2019.  Samtidig er den nationale prognose for væksten i indkomsterne for Dragørs borgere nedjusteret markant, hvilket reducerer kommunens indtægter med mere end 20 mio. kroner om året.

Det er derfor påkrævet med meget hårde prioriteringer i budget 2019-2022.

Budget 2019-2022 er således på især de centrale driftsområder et budget med besparelser, som rammer bredt over alle kommunens opgaveområder og vil kunne mærkes i form af lavere serviceniveau hos både medarbejdere og borgere.

 

Trods de svære rammer for den politiske prioriteringsopgave, så er det dog også lykkedes aftaleparterne at prioritere en række nye tiltag både på driftsområdet og på anlægsområdet for fortsat at skabe rammerne for det gode liv i Dragør. Blandt andet:

  • Strukturel tilpasning på institutionsområdet.
  • Park, Fritids- og sportsanlæg for byens borgere.
  • Naturtræningsfaciliteter.
  • Årligt ældretopmøde.
  • Lokal velfærdspulje for Enggårdens beboere.
  • Elcykler til hjemmeplejens medarbejdere

Eik Dahl Bidstrup, Venstre, udtaler:

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at dette års forhandlinger har været ekstra svære. At finde driftsbesparelser i denne størrelsesorden er ikke sjovt for nogen af os. Det glæder mig derfor, at vi har et flertal til budgetaftalen, så vi fortsat tager ansvar for Dragørs udvikling – også i de svære prioriteringer.

Derfor glæder det mig, at det er lykkedes os, som i de sidste 5 år jeg har været forhandlingsleder, at fortsætte den gode udvikling både økonomisk, men også med nogle tiltag, som både sikrer fortsat sikker drift og også en række nye tiltag for Dragør borgeres bedste.

Især vores bidrag til udvikling af Dragør Bypark (tidligere nævnt som Copenhagen White Water Park) ligger mit hjerte nær. Men også helt praktiske ting, såsom Elcykler til vores medarbejdere i hjemmeplejen samt naturtræningsfaciliteter og nye maritime haver til undervisningsbrug. Alt sammen noget, der er med til at gøre Dragør til et bedre sted at leve, arbejde og bo.

Allan Holst, Socialdemokratiet, udtaler:

Når de økonomiske rammer strammes, er det svært at slå ud med armene. Vi har været igennem en hård prioritering. Men det har været vigtigt for Socialdemokraterne, at især kernevelfærden for borgerne – både unge og ældre – ikke udsættes alt for hårdt for en sparerunde. Samtidig er vi tilfredse med, at vi fortsætter en boligudvikling, hvor der også indgår almene boliger. Flere boliger, og et varieret boligtilbud, giver en bedre mulighed for flere boligtilbud til Dragørs borgere: Både ungdoms- og senior-/ældreboliger vil blive tilgodeset.

Området ved Hollænderhallen forventes at blive udviklet i de kommende år. Det vil blive et attraktivt fritidsområde for både klubber og motionister, men også for de borgere, der bare har lyst til at gå en tur i området.

Budgettet for 2019-2022 er smalt, nuvel. Men det er ansvarligt inden for de økonomiske rammer kommunen har. Derfor tak til forligsparterne for, sammen med os, at tage ansvar for, at Dragør fortsat udvikler sig for borgerne.

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, udtaler:

Dansk Folkeparti deltager for 9. år i træk i Dragørs budget. Årets budgetstart var ret hård; med 16 mio. kr. i forøgede udgifter til det specialiserede børne- og voksenområde, suppleret med en nedskrivning af kommunens indtægter på 20 mio. kr.

Dragørs to største udfordringer fremover er udligningsordningerne og udvidelsen af de opgaver, som kommunerne løbende overtager fra sygehusene. To områder, som Dragør ingen indflydelse har på.

Gennem de sidste 4 år har daginstitutionerne haft en række ledige pladser. Ved budgettet har DF sammen med A og V vedtaget, at foretage justeringer, så vi lettere kan imødekomme ubalancen. Som en konsekvens heraf vil 3 institutioner blive sat til salg. Trods sparebudgettet, så er Dansk Folkeparti glade for, at vi også har kunnet tilføre nye midler til ældreområdet, så vi eksempelvis kan opretholde det nuværende serviceniveau for rengøring og bad efter ønske, når statens værdighedspulje bortfalder. Vi har derudover øremærket en pose penge til beboerne på Plejecenter Enggården, samt en friholdelse for besparelser på Aktivitetshuset.

Godkendes den 4. oktober

Budgetforliget skal godkendes i kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018. Budgetaftalen og afstemningsbilaget kan læses herunder.

Yderligere information

Eik Dahl Bidstrup, Venstre, mobil: 30 10 10 78
Allan Holst, Socialdemokratiet, mobil 22 80 00 83
Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, mobil: 30 10 10 81

Bilag: Budgetaftale og afstemningsbilag – tryk på linket nedenfor

Budgetaftale 2019-2022
Afstemningsbilag

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

 
 

Fik du læst?