8 hurtige til Morten Dreyer

Den politiske debat blandt borgere og politikere eksploderede i kølvandet på det smalle budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Debatten raser fortsat på Facebook og tusindevis af opslag har gjort det vanskeligt selv for øvede, at følge med strømmen på de sociale medier.

Uenighed blandt partierne om kommunens fremtidige økonomiske kurs, fik de Konservative og Liste T til at forlade forhandlingsbordet i utide, og de to partier som udgør 7 af de 15 politiske mandater er derfor ikke en del af budgetforliget.

I denne serie stiller vi et par hurtige spørgsmål og tager temperaturen blandt Dragørs politikere og byrådsmedlemmer i kølvandet på budgetforliget. Tidligere har vi haft 8 hurtige til Kenneth Gøtterup fra de Konservative, 8 hurtige til Peter Læssøe fra Liste T og 8 hurtige til Allan Holst fra Sociademokratiet.

Vi fangede Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i efterårsferien og her er de 8 hurtige til ham:

Hvad syntes du overordnet om det budgetforlig AOV har indgået? 

– Med de opståede vilkår, så var aftalen i orden. Net, men ikke prangende. De 2 større budget klumper, var noget af en mavepuster, som skulle adresseres.

Ca. 16.5 mio. til merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde. Det skyldes lidt flere sager, men også prisstigninger over en bred kam. Trods stigningen er det dog værd at huske på, at Dragør stadig kun bruger halvdelen af de andre kommuners gennemsnit. Vi ligger ekstremt lavt grundet Vores befolkning sammensætning; der er rigtig få borgere med sådanne behov. Derimod lever kvaliteten af ydelserne op til de forventninger, som man kan kræve af en velstående kommune. I budgettet er der lagt op til, om vi kan tilbyde enkelte borgere, som i dag er placeret gennem år på udenbys bosteder at komme hjem til Dragør. Helt frivilligt naturligvis, og med kvaliteten i orden.

Den anden større udfordring var 20 mio. i mindre indtægt via bloktilskuddet. Foranlediget af flytninger af borgere mellem de 98 kommuner.  En udfordring man ikke kunne forudse på kommunalplan.

Trods disse 2 punkter er det lykkedes for AOV at vedtage et budget hvor kernevelfærden ikke bliver antastet. Både børn og ældre friholdes for nedskæringer af varme hænder.

Det forlyder, at ministeriet har regnet galt med de 20 mio. i tabte indtægter, så Dragør måske får 10,9 mio. igen. Men det er i skrivende stund bare et løfte fra en minister. Intet forslag er fremlagt endnu, og kommer der et hurtigt FV, så bortfalder løftet. Så derfor kunne beløbet ikke indlægges i budgettet endnu. DF forventer, at der bliver brug for pengene, når vi snart skal overtage flere opgaver fra sygehusene.

Er der noget du særligt vil fremhæve I forliget som DF har sat sit fodaftryk på?

– Det er vanskeligt efterfølgende at udskille forligspartiernes særstandpunkter, da det er sket i et 6 måneders forløb, hvor enkelt elementer løbende er lagt ind. Skal jeg alligevel nævne enkle punkter, så er det, at kernevelfærden på både børn, unge og ældre områderne ikke forringes. Vi ser på omorganiseringer og bygninger, ikke på de varme hænder.

Hvordan påvirker den offentlige debat dig?

– Naturligvis påvirker den offentlige debat mig. Det giver lejlighed til at overveje om der er ting, som burde være håndteret anderledes, og om der kan foretages rettelser. Det er dog beklageligt, at så mange kritikere ikke var på banen i så god tid, at deres punkter kunne have være taget med inden endelig beslutning.

Tror du de mange protester mod CWWP vil påvirke projektet?

– Der rejses mange relevante spørgsmål til CWWP. Spørgsmål, som også DF har. Skal vi have anlægget, havde jeg helst set det anlagt på Kongelundslejrens grund. Det ville løse mange miljøopgaver ved anlægget. Men statslige myndigheder bruger oftest 10 år på at beslutte et salg. Det lille beløb, som er lagt ind i 2019 er en åbning for projektet, til at rejse de mange millioner. Hvis det lykkes, så skal alle relevante miljøkrav være opfyldt. Og naturligvis vil intet kommunalt beløb frigives, før der er sikkerhed for miljø og anlægssum mm.

Set i bakspejlet er der så noget i budgetforliget du ville have gjort anderledes?

– Jeg tror ikke meget kunne være anderledes. Et bredere forlig havde været ønskeligt, men det var nok umuligt. Til gengæld håber jeg, at udmøntningen af budgettet kan ske på et bredere grundlag.

Tror du Dragør kommune bliver sammenlagt med Tårnby?

– Jeg tror ikke på, at vi nogensinde sammenlægges med Tårnby. Dertil er kommunerne for forskellige. Trenden for kommunestørrelser ændrer sig stedse. Så skal det være megakommuner, og derpå små homogene samfund. Det er korrekt, at store kommuner kan klare større opgaver, men de har jo også langt flere opgaver grundet deres mange borgere. Dragør skal fortsætte med selv at løse de opgaver, som giver mening, og sende opgaver ud til fælles kommunale løsninger, når det er bedst. Som vi netop gør i dag.

Hvad fylder mest for dig lige nu, rent politisk?

– Det akutte er lige nu at implementere budgetvedtagelsen bedst muligt. De første 2 uger er til at håndtere personaleændringerne. Det skylder vi vores ansatte. Derpå får vi en skitse for hvorledes institutionernes bygninger kan tilpasses.

Hvad har du brugt efterårsferien på?

– Jeg er netop hjemkommen fra nogle dages ferie i Kroatien.


Morten Dreyer
Medlem af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti

Udvalgsposter 2018-2021:
Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Børn og Ungeudvalget, Formand for Det rådgivende havneråd, ARC, Institutionssamrådet, Valgbestyrelse for kommunale valg, Store Magleby bevaringsfond.


 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »