Bådeværftets flytteplaner udskudt et års tid

Byggeriet af det nye Bådeværft på den østlige del af havnen i Dragør trækker ud. I en skrivelse fra Dragør Baadeværft til Dragør Kommune anmoder værftets ejer Dirch Petersen om forlængelse af den nuværende lejeaftale, som ellers står til udløb næste måned.

Dragør Baadeværft. Foto: DragørNyheder.dk

Byggeriet er bl.a. forsinket af en langsommelig byggesagsbehandling, skriver værftet ejer i et brev til Kommunen.

Sagen blev behandlet på det seneste møde i Økonomiudvalget den 25. oktober og et enigt udvalg godkendte værftets anmodning om, at forlænge den nuværende lejeaftale frem til november 2019.

Dragør Baadeværft har i samme sag anmodet Dragør Kommune om lejefritagelse på det nye 3000 m2 store byggefelt, som værftet årligt betaler 107.100 kroner for, svarende til halv leje indtil byggeriet er færdigt, hvilket er i overensstemmelse med den lejekontrakt der er indgået mellem Dragør Baadeværft og Dragør Kommune.

Lejefritagelse godkendte Økonomiudvalget imidlertid ikke og fulgte dermed Administrationens anbefaling om afslag på lejers anmodningen om lejefritagelse i forlængelsesperioden med den begrundelsen, “at det er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne om, at give lejer indirekte økonomisk støtte i form af en sparet lejeudgift”.

Skitse med angivelse af det nye værft på det østlige byggefelt på havnen. Værftet er skitseret med de to store haller.

Dragør Baadeværft skal derfor fortsat betale fuld leje på det gamle værft med 97.482 kroner årligt samt halv leje på det nye byggefelt i mindst ét år mere.

Der er også opstået et andet problem for det nye værftsbyggeri. Det nye havnebassin i færgehavnen er ikke blevet godkendt som A havn. Det betyder bl.a. at både kun har forsikringsdækning i perioden fra 1. april til 15. november. Ifølge Dragør Baadeværft fungerer de nyanlagte bølgebrydere, som kommunen etablerede i 2017, ikke efter hensigten og det skulle angiveligt være årsag til at bassinet ikke kan godkendes som A havn.

Beton Bølgebryder Dragør havn. Foto: Marinedesign

Ifølge de oprindelige udviklingsplaner for havnen skulle byggerierne det havnens østlige byggefelt have stået klart allerede i år.

Læs hele sagens referat her

Seneste artikler

 

Fik du læst?