Referat af den offentlige høring af forslaget til Støjhandlingsplan 2018

Forslag til støjhandlingsplan 2018 for Københavns Lufthavn, Kastrup, har været i offentlig høring i perioden den 17. april 2018 – 12. juni 2018 på www.mst.dk.

Af Uffe Partoza Jacobsen
Dragør Kommunes medlem af Kontaktgruppen for Københavns Lufthavn

Der er i høringsperioden modtaget i alt 36 svar. Herudover er der efter fristens udløb modtaget 12 svar, som også har været vurderet og lagt til grund for udfærdigelsen af endelige handlingsplan.

Mange høringssvar vedrører støj fra flyvning om natten, og et væsentligt antal svar vedrører støj i St. Magleby, hvor der ønskes en permanent støjmålestation. Tårnby og Dragør Kommuner ønsker begge, at Miljøstyrelsen arbejder for en løbende reduktion af støjen, og Dragør Kommune ønsker tillige en permanent støjmålestation ved St. Magleby.

Fremfor at etablere en målestation, vil Miljøstyrelsen anmode CPH om at redegøre for brugen af taxivejene B3 og B4 ved starter på bane 04R. Endvidere vil Miljøstyrelsen anmode CPH om generelt at redegøre for mulighederne for at anlægge flere støjskærme/volde for at reducere støjen fra afviklingen af flytrafikken på landjorden og om muligt også fra de landbaserede aktiviteter.

Mange høringssvar har koblet støjhandlingsplanen til en evt. kommende udvidelse af lufthavnen. Miljøstyrelsen understreger, at nærværende plan intet har at gøre med evt. udvidelse af aktiviteterne. Noget sådant kræver en ansøgning om miljøgodkendelse med tilhørende offentlighed og klageadgang, såfremt det ligger ud over det, der er forudsat i den gældende miljøgodkendelse.

Der har endvidere i visse høringssvar været en opfattelse af, at flyvning om natten ikke skulle være lovligt. Miljøstyrelsen oplyser, at miljøgodkendelsen åbner mulighed for natteflyvninger, og at lufthavnen som nævnt generelt overholder miljøgodkendelsens krav.

Endelig har flere høringssvar kommenteret på klimaeffekt og luftforurening, og Miljøstyrelsen præciserer, at handlingsplanen alene vedrører støj, idet planen er en efterlevelse af et EU-direktiv vedrørende støj, der er implementeret ved Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, nr. 1065 af 12. september 2017.

En enkelt henvendelse drager også sammenligninger mellem den støjkortlægning fra 2006, som lå til grund fra støjhandlingsplanen fra 2016, og støjkortlægningen fra 2016, som ligger til grund for nærværende støjhandlingsplan. I forbindelse hermed har Miljøstyrelsen efterfølgende fået DELTA til at udarbejde et Teknisk Notat: “Redegørelse for forskelle mellem resultater i EU-støjkortlægning 2006 og 2016 for Københavns Lufthavn, Kastrup”, dateret 4. september 2018.

Næste møde i Kontaktgruppen vedr. lufthavnen, hvor jeg deltager som Dragør Kommunes repræsentant, finder sted torsdag den 1. november på Tårnby Rådhus.

Med venlig hilsen,
Uffe Partoza Jacobsen

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »