Hvem var Sophus Falck? Del 3:3

Sophus August Falck startede Redningskorpset for Kjøbenhavn og Frederiksberg den 3. oktober 1906. Virksomheden senere kendt under navnet Falck er i dag en stor international koncern med aktiviteter i over 40 lande og tæt ved 50.000 medarbejdere. Men hvem var denne Sophus Falck? Vi bringer her 3. og sidste del i serien om Sophus Falck.

Sophus August Falck 1924

Skifteretten

Da Sophus Falcks papirer blev gennemgået, konstaterede man, at han var far til en pige. Datteren hed i. flg. de efterladte papirer Grete Marie Lilly Gulfeldt og hun var født i 1913. To måneder før hans søn Einar.

Ca. 1908. Sophus Falck havde ud over Helene endnu en veninde Det var Anna Guldfeldt, der også var damefrisør. I 1913 fødte hun en datter. (Privatarkiv).

Gretes mor hed Anna Kirstine Gulfeldt (født 1890). Hun var damefrisør, som Sophus 9 år ældre veninde Helene også var.

Anna Gulfeldt druknede i Øresund i juli 1914. Hun blev fundet ved Saltholm og det var barnets mormor, der sikrede, at det formelle med Sophus Falck som far, blev bragt i orden.

Anna og Sophus datter (1913-2002) blev født på Rigshospitalet. Hun blev også døbt på hospitalet og fik navnet Grete Marie Lilly Gulfeldt. (Privatarkiv).

Grete kom i pleje på Midtsjælland. Senere kom hun på skolehjem på Sydfyn og Falster. Hun blev gift flere gange og hun var telefonistinde i København i mange år.

Sophus datter besøgte Dragør

Da Sophus Falck købte grunde og opførte sit sommerhus i 1922-1923 lå huset yderste på den lille blinde jordvej. Der var frisk luft, som sønnen Einar skulle have ifølge huslægen. Direkte udsigt over Øresund. Pilen peger på grundene Sophus Falck Allé 11 og 13 samt Birkeengen 2. (Foto:1936. Det Kgl. Bibliotek).

Hoteldirektør Ejner Johnsen på Dragør Badehotel blev overrasket, da en af gæsterne en dag i firserne sagde til ham, at hun var på udflugt til Dragør. Hun havde bl.a. set det hus på Sophus Falcks Allé 11, som hendes far havde bygget!

Ejner var en flink mand, så han sagde ikke noget om, at ham bekendt havde Sophus Falck ”kun” sønner. Han fortalte mig historien og på det tidspunkt vidste jeg ikke, at Sophus Falck også havde en datter ”på gule plader”.

Ca. 1930. Sommerhuset på Sophus Falcks Allé blev købt af Ella og Eduard Halgreen i 1929. De beholdt huset og grundene i over 30 år. Det var et samlingssted for familie, venner og kvarterets børn. (Foto udlånt af Inge Halgreen).

Forfatteren Søren Mørch

I forbindelse med Falcks 100 år jubilæum i 2006 ønskede koncernen, at der skulle udgives en jubilæumsbog.

Søren Mørch og jeg talte meget om Sophus Falck og hans mangeårige tilknytning til Dragør.

Søren Mørch havde fået adgang til Falcks ældre arkiver og han havde set, at Sophus havde en datter, men pga. arkivbestemmelser dengang kunne han ikke ”komme videre” end til 1930.

Mange år senere viste det sig, at familien Gulfeldt var klar over slægtsskabet til Sophus Falck.

Kontakten til familien bevirkede, at den del af Sophus Falcks slægt også hjalp mig med mange fotos og oplysninger. Falck Schmidt familien i Odense havde også hjulpet med fotos og oplysninger.

Grete som 20-årig. Sophus Falck havde fire drenge, men det var kun kendt af ganske få der vidste, at han yderligere havde en pige. (Privatarkiv).

Ud over, at være en meget aktiv igangsætter havde Sophus Falck åbenbart også en særdeles veludviklet interesse for det andet køn. Ansatte hos Falck, talte i mange år om et særligt ”Falck-gen”, som man sagde også var gået i arv efter stifteren.

Søren Mørch nævnte spøgefulgt til mig, at titlen på jubilæumsbogen i 2006 var valgt med omhu. ”SOPHUS HAR VÆRET DER… ”.

29. juli 2006. Lokalhistorisk Forening i Dragør markerede 80 året for Sophus Falcks død med opsætning af mindeplade. Redningskøretøjer fra Dragør, Tårnby Brandvæsen og Falck kørte i kortege gennem Dragør inden samlingen på Sophus Falcks Allé. Ud for nr. 11 holdt et særligt brandkøretøj. Sodavand til børnene og vandtanken i Falck-sprøjten fra Holbæk var udskiftet med et fadøl-anlæg til store moro og glæde for de mange fremmødte (Privatfotos).

Læs også:

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

 
 

Fik du læst?