Ældretopmøde – Fremtidens ældreliv i Dragør

Nicolaj Bertel Riber (A), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, havde sammen med administrationen lavet et tre-timers program for ældretopmødet som blev afholdt onsdag den 28. november på Wiedergården. Nicolaj Bertel Riber er ligeledes initiativtager til ældretopmødet i Dragør som blev godkendt på et møde i Social- og Sundhedsudvalget tilbage i maj 2018.

Af Dines Bogø

Borgmester Eik Dahl Bidstrup bød velkommen og talte kort om kommunens forskellige tilbud. Musikskoleleder Jacob Honore lagde for med fællessang ”Jeg vil male dagen blå”.

Direktør for Sundhed og Omsorg, Mette Jeppesen kædede de enkelte indlæg sammen. (Foto: Dines Bogø).

Ældrelivets udvikling og fremtid

Seniorforsker Anu Siren viste forskellige plancher, hvor hun fortalte om ændring af ældre inden for de sidste 20 år. Ordet ”Aldring” blev brugt meget og ”Ældrebyrden” var noget man talte om i forrige årtusinde.

En planche vakte særlig opmærksomhed. Hvornår topper ”Lykken”? Lige omkring 73-74 år. Mange synes, at de trives bedst i deres tredje alder. (Foto: Dines Bogø).

Mette Jørgensen fra forvaltningen supplerede med, at borgerne i Dragør røg mindre og motionerede mere end i andre kommuner. Der var dog en tendens til, at man i Dragør nød et par genstande mere end i de andre kommuner!

Man talte generelt om glæden ved at have mere fritid som ældre og i Dragør er der utrolig mange tilbud om aktiviteter og arrangementer.

(Tidligere: Ældretopmøde i Dragør en realitet: læs mere her)

Ældrerådet

Formanden for Ældrerådet Leif Ingersholm fortalte om sammensætningen i det forholdsvis nye ælderåd. Ikke at forveksle med Ældre Sagen. Han gav et eksempel på, hvordan ældre havde taget initiativ til opførelsen af et seniorbofællesskab.

Leif Ingersholm orienterede om Ældrerådet i Dragør. (Foto: Dines Bogø).

Aktivitetshuset

Wiedergården kan med rette kaldes et ”Aktivitetshus”. Det var muligt i lokalerne i huset at se resultatet af mange af de aktiviteter, der dagligt udføres. Markedspladserne var flot bemandet og stor interesse fra mødedeltagerne.

I cafeen var der lidt mad leveret fra Enggården. Det var også muligt at få en snak med mange politikere. (Foto: Dines Bogø)

Liselott Blixt

Formanden for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Liselott Blixt fortalte om de mange år hun havde været sundhedshjælper. Hun sammenlignede opgaverne med dengang og nu.

Hun fortalte også, at hun var gået ind i polititik, fordi hun på den måde mente, at hun kunne få større indflydelse, når hun ønskede at ændre på dårlige forhold.

Liselott Blixt fortalte også fra hjemkommune Greve, at det var svært at skulle være med til at ændre på noget, når det var nødvendigt af økonomiske grunde.

Inden mødet hilste Liselott Blixt på Anne Funk fra Dragør kommunalbestyrelse. (Foto: Dines Bogø).

Det var en fordel for hende at kende fagområdet, når der skulle ”skæres”. Så det blev gjort med mindst mulige gener for personale og beboer på f.eks. plejehjem.

Tilbud om en robot kontra besøg af hjemmehjælper blev nævnt. Man skal anvende teknik med respekt for de enkelte og ikke bare generelt presse noget igennem.

Afslutning

Et meget fint varieret arrangement, som Mette Jeppesen afrundede sammen med Nicolaj Bertel Riber.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Nicolaj Bertel Riber flankeret af Lisbeth Dam Larsen. (Foto: Dines Bogø). (Redigeret kl. 23.59)

Du kan se flere fotos fra ældretopmødet her

Seneste artikler

 

Fik du læst?