Vi har modtaget:

Læserbrev: Dragør Lokalarkiv er sat på stand by

Vi har modtaget: Kommentar til den verserende sag om lokalarkivet i Dragør – Et lokalarkiv og ”historien” er ikke bare det rene pjat. Det er alvor.

Stationsvej 5 i Dragør. Lokalarkivets nuværende adresse. Foto: Dines Bogø

Læserbrev af Jens Breinholt Schou

Når forældre og børn oplever at deres skole eller daginstitution er truet af nedskæringer, så er der i nyere tid en lang tradition for protestmøder og nogle gange fakkeloptog til Dragør Rådhus.

Dragør Kommunalbestyrelse besluttede i oktober måned sidste år at Dragør Lokalarkiv skulle lukkes med udgangen af december måned 2018, og der skulle på en eller anden upræcis måde genetableres et lokalarkiv et andet sted. Ja, så var der en række indlæg i Dragør Nyt og i andre medier. Det var især indlæg fra de direkte berørte. Men der var sørme ingen fakkeloptog! Man går jo ikke i fakkeloptog for ”historien”. Men jeg havde dog forventet en noget bredere debat om lokalarkivets rolle både i Dragør og i almindelighed.

Budgetaftalen om lokalarkivet

Indholdet i beslutningen om lokalarkivet kan man læse i den budgetaftale Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre i Dragør aftalte op til vedtagelsen af budgettet i oktober måned sidste år. I en pressemeddelelse fra 24. september 2018 fra de tre grupper står at de ønsker en: ”Effektivisering pga. sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus.” Hvad det mere præcist betyder sprogligt, og hvad det skal betyde for lokalarkivet er ikke klart. Men resultatet skulle helst blive en besparelse på 150.000 kr. i 2019 og en besparelse på 250.000 kr. om året i de følgende år.

Arkivets betydning

Som nævnt havde jeg forventet en lidt bredere debat om lokalarkivet og en mere bred indsigelse mod planerne. Fx forstår jeg ikke at partiforeningerne bag de tre partier, de lokale afdelinger af Socialdemokratiet, af Dansk Folkeparti og af partiet Venstre, ikke greb ind i tide. Når politiske partier skal skrive deres partihistorie, ved de nemlig godt hvor de skal henvende sig. Så er et lokalarkiv en guldgrube. De der er interesseret i Socialdemokratiets historie ved fx godt at partiets jubilæumsskrift i anledningen af Socialdemokratiets lokale historie om dets første 75 års ikke kunne skrives uden et velfungerende Dragør Lokalarkiv.

”Socialdemokratiet i Dragør og St. Magleby 1904 1979”:
Jubilæumsskrift fra 1979. Socialdemokratiet og andre grupper i Dragør Kommunalbestyrelse har tidligere haft stor glæde af det materiale der løbende opsamles i Dragør Lokalarkiv. Det kan man fx se i dette jubilæumsskrift. Lokalarkivet er et led i vores fælles hukommelse.

Det var derfor godt at høre fra Poul A. K. Jensen, tidligere fremtrædende medlem af Dragør Kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet – den 20. november sidste år i Dragør Nyt efter budgetvedtagelsen. Han advarede kraftigt imod det han kaldte udflytningen af lokalarkivet. Så han håbede ”at kommunalbestyrelsen tænker sig grundigt om, ikke mindst mine partifæller, og lader lokalarkivet trives videre i den gamle bygning.”.

Der er selvfølgelig nogle borgere der ikke lige har aktuel interesse i det lokale, som ikke er klar over hvilken betydning et lokalarkiv har, og som ikke ved hvad et lokalarkiv er forpligtet til. Den gældende ”Vedtægt for Dragør Lokalarkiv” opregner i 10 paragraffer hvad lokalarkivet skal foretage sig, og det er ikke bare at lægge nogle dokumenter og nogle fotografier ind på nogle arkivhylder, det er alvor. Det overordnede formål i vedtægten fortæller i kort form hvad arkivet skal påtage sig:

”Arkivet modtager og bevarer arkivalier fra Dragør Kommune samt fra private personer, institutioner, virksomheder, foreninger m.v., som er af betydning for kommunens administration og/eller af væsentlig betydning for kommunens historie. Dragør Lokalarkiv stiller arkivalier til rådighed for myndigheder og borgere. Dragør Lokalarkiv samarbejder med andre institutioner om formidling af Dragør Kommunes historie.”

Det er vigtige og betydningsfulde opgaver for et lokalsamfund, og det skal i øvrigt ske overensstemmelse med Arkivloven af 2002.

Historiens rolle i et demokrati

Et lokalarkiv som det i Dragør er derfor vigtigt både for os som privatpersoner, for organisationer og for byen som helhed.

I de debatter der foregår i vores samfund, bruger vi jo gang på gang historiske eksempler som argumenter. Og som læseren kan se ovenfor viser et historisk dokument, et festskrift fra 1979, at nogle politiske partier i Dragør synes at det er vigtigt at fortælle os andre deres egen historie.

Takket være lokal viden har Dragør modtaget en pris for sin tradition for at bevare og modernisere sit bymiljø. Borgmester Eik Dahl Bidstrup og formand for Dragør Beboerforeningen Dragør Gamle By Hanne Bacher Bendtsen modtog i 2017 Prins Henriks danske Europa Nostra pris på Amalienborg.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup og formand for Dragør Beboerforeningen Dragør Gamle By Hanne Bacher Bendtsen modtog Prins Henriks danske Europa Nostra pris på Amalienborg. HKH Prins Joachim overrakte prisen. Foto: Dines Bogø

Og det vil blive svært at fejre St. Maglebys 500 årsjubilæum i 2021 uden et velfungerende lokalarkiv der kan levere kildemateriale til dagen.

Dragør Lokalarkiv er afgørende for at vi kan fastholde vores fælles hukommelse og vores fælles historie i Dragør. Og et lokalarkiv er en vigtig institution i et åbent demokratisk samfund som det danske. Jeg håber derfor at et flertal i Dragør Kommunalbestyrelse tænker sig om, besinder sig og sikrer et velfungerende lokalarkiv.

Jens Breinholt Schou
Køjevænget
Dragør

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Læs mere »