Autoparken – Del 3 : Nye Aktiviteter

Autoparken i Dragør åbnede den 1. april 1927 og blev hurtigt et nyt samlingssted i Dragør. Her kunne man tanke benzin, købe reservedele, få udført reparationer og senere hen kom konfekturforretningen “Bamse” på hjørnet, som mange sikkert husker. Her kommer del 3 af historien om Autoparken.

Af Dines Bogø

Nye aktiviteter

Det var kun kort tid BP leverede benzin til Autoparken. Selskabet Maxzoni leverede i mange år benzinen. Efter forskellige sammenlægninger af benzinselskaber blev det fra halvtredserne Gulf der blev benzinleverandør.

1949. Autoparkejer, kommunalbestyrelsesmedlem, redaktør m.v. Robert Andreas Gottlieb Hansen (1884-1953). (Historisk Arkiv).

Efter Robert Hansens død i 1953 blev Autoparken videreført af Marie Hansen og sønnen Jack.

Stueetagen i villaen på hjørnet havde altid været indrettet som butik. Oprindelig var der udsalg af reservedele o.l.

Autoparken 1965. Nu også kendt som Gulf-tanken. (Foto: Gulf Oil A/S).

Forretningen ”Bamse” var mange år i Autoparken

Fra 1958 kunne man på hjørnet i villaen finde Bamses konfekturebutik. Indehaveren af ”Bamse” hed Paul Jensen (1914-2007).

Ca. 1970. Som mange husker Paul Jensen i konfektureforretningen ”Bamse”. (Privatarkiv).

Paul Jensen

Paul Jensen var flyttet til Dragør den 3. januar 1946, hvor han boede i et lille sommerhus, der senere blev til et helårshus på Birkeengen 1. Kort tid efter, at han var flyttet ind i 1946, fik han problemer med den tyske flygtningelejr, der var i området ved Jægervej / Sophus Falcks Allé.

Da der blev opsat et nyt hegn, blev han faktisk lukket inde. Han måtte slås en del med Flygtningeadministrationens minister Johs. Kjærbøl, fordi han ville have genåbnet sin vejadgang til Sophus Falcks Alle. En periode måtte han bruge Stautz Allé for at komme til Kirkevej.

Først i 1953 kom der en vej direkte til huset. Det var Paul Jensen der foreslog vejnavnene Birkeengen og Lærkeengen i forbindelse med den nye udstykning.

1965. I stueetagen på hjørnet af Linde Allé havde Paul Jensen konfektureforretning i næsten 30 år fra 1958 til ejendommen blev nedrevet. (Foto via Robert Hansens søn: Jack Hansen).

Paul Jensen var uddannet som cigarmager. Han var på fabrikken Horwitz & Kattentid på Islands Brygge. Dengang stod man i lære i fire år. Under besættelsen havde han været tilknyttet en modstandsgruppe, der bl.a. havde lavet sabotage mod kontor og lager, der tilhørte det tyske filmselskab UFA.

Hustruen Margrethe Jensen (1917-1997) arbejdede som sygeplejerske på Frederiksberg Hospital.

Efter Paul Jensens død blev der i 2010 bygget et nyt parcelhus på grunden Birkeengen 1.

Paul Jensen gik på pension da ejendommen, hvor ”slikbutikken” lå, blev nedrevet for at give plads til Danmarks første store Q8 Servicestation, der åbnede søndag den 7. september 1986.

Aktiviteter i Autoparken

Robert Hansen tegnede annoncer til sin nye lokalavis Dragør Tidende. Købmand Cai Petersen, Strandgade 34 kaldte i mange år sin forretning ”Jans Efterfølger”.

Robert Hansen var meget initiativrig og så længe han var leder, foregik der meget ud over benzinsalg.

1953. Strandjagtforeningen arrangerede fastelavn på Vestgrønningen i mange år. Man havde optog med vogne, der ofte blev pyntet på Jernstøberiet eller i Autoparken. (Bent Larsens arkiv).

Fortsættes …

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Læs mere »