Fejl på vejbelysningen Sophus Falcks Alle mfl.

Der har desværre været flere tilfælde af manglende belysning på strækninger i området omkring Sophus Falcks Alle, Peter Petersens Alle, Birkeengen, Lundevej mfl.

Det er desværre ikke lykkes at lokalisere årsagen til svigt i vejbelysningen. Vi arbejder på at finde årsagen. Senest er anlægget gennemgået for løse luftledninger og vi er i gang med at kontrollere, hvorvidt der er beplantning i nærheden af luftledningerne, som kan være årsag til kortslutninger.

Hvad gør Kommunen?

Dragør Kommunes Vej- og Gartnerafdeling går i gang med beskæring af træer og buske på lokaliserede adresser med beplantning tæt på ledningerne. Dette arbejde begynder i morgen fredag den 1. marts på Sophus Falcks Alle og området deromkring. Efterfølgende vil Ørsted komme og tænde op for anlægget igen. Vi håber, at fejlen dermed er udbedret.

Vejbelysningen i kommunen er under udskiftning til LED belysning. Vi forventer, at vejbelysningen på Sophus Falcks Allé og området omkring Sophus Falcks Allé, som også oplever fejl på anlægget, udskiftes inden for de næste 6-12 måneder.

Seneste artikler

 

Fik du læst?