Lokaldemokrati for alvor

En enig kommunalbestyrelse nedsatte sidste år et Demokratiudvalg med ni borgerrepræsentanter og otte repræsentanter blandt kommunens politikere og administration. Arbejdet i udvalget er i fuld gang, beretter udvalgsformanden Helle Barth.

Formand for Demokratiudvalget Helle Barth

Mange input og erfaringer

Demokratiudvalget har det sidste halve år indsamlet erfaringer og idéer til, hvordan kommunen kan blive bedre til at inddrage borgerne og til at styrke lokaldemokratiet.

Formand for Demokratiudvalget Helle Barth fortæller: ”Vi har fået så mange gode input til udvalgets drøftelser og til vores arbejde med at formulere en række anbefalinger til forskellige måder at inddrage borgerne.”

På nuværende tidspunkt har udvalget holdt fire møder og har blandt andet set på Dragørs egne erfaringer fra digerne, trafiksikkerhed og Det Rådgivende Skoleorgan.

Udvalget har også fået inspiration udefra. Udvalget har blandt andet besøgt Furesø Kommune, der fortalte om deres erfaringer med for eksempel digital borgerinddragelse.

Udvalget har også haft temadrøftelser og besøg af tre forskellige eksperter, nemlig seniorkonsulent og partner Anne-Mette Scheibel fra konsulenthuset Resonans, ekstern lektor Peter Munthe-Kaas fra Aalborg Universitet og partner Jesper Kofoed-Melson fra GivRum (Byudvikling i fællesskab).

Åbent hus i februar – udskudt

Oprindeligt havde demokratiudvalget planlagt et åbent hus-arrangement i februar 2019, men har valgt at udskyde arrangementet og måske give det en anden karakter.

Udvalgsformand Helle Barth siger: ”Vi står i den heldige situation at have fået så mange og så gode input, at vi stadig er i gang med de vigtige drøftelser i udvalget.”

Hun fortsætter: ”Vi har derfor besluttet at give os selv lidt mere tid til at samle op, før vi kan præsentere og tage en bredere dialog om vores anbefalinger.”

Demokratiudvalget har næste møde den 25. februar 2019. Herefter melder udvalget ud om, hvornår og hvordan interesserede borgere vil blive inddraget. Hold øje med dragoer.dk.

Fakta

Demokratiudvalget blev af en enig kommunalbestyrelse nedsat som et midlertidigt udvalg i august 2018.

Udvalget har til formål at forny og styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen ved at anbefale en vifte af praktiske metoder, der kan anvendes i forbindelse med konkrete problemstillinger.

Udvalgets arbejde fortsætter til april 2019.

I udvalget sidder ni borgerrepræsentanter, fem repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og tre repræsentanter fra kommunens administration. Navnene findes på dragoer.dk

Formand for Demokratiudvalget er Helle Barth, medlem af kommunalbestyrelsen og udvalgssekretær er Amalie Sommer, stabschef for Borgmestersekretariat og Personale.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Læs mere »