Afgørelse om støjvolde D og E på Københavns Lufthavns areal

Afgørelse om at støjvolde D og E på Københavns Lufthavns areal ikke er omfattet af krav om

Der er ansøgt om at opføre støjvolde på Københavns Lufthavnes areal. Støjvold D og E er derfor screenet i henhold til loven om miljøvurdering og det er fundet, at projektet ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøvurdering af støjvold D og E – lovgrundlag

Ifølge bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, skal myndigheden gennemføre en screening af projekter der er opført på bilag 2 punkt 11b til vurdering af om projektet vurderes at have en væsentlig miljømæssig negativ indvirkning.

Link til lov om miljøvurdering

Afgørelse

Det er fundet, at planen ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Læs om Afgørelse om ingen miljøvurdering 

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra i dag (tirsdag den 23. april 2019).
Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

KONTAKT:
Tårnby Kommune Miljø

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.
Telefon: 32 47 15 05

Seneste artikler

 

Fik du læst?