Ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet

Vandprøver fra alle HOFORs 14 vandværker er blevet testet for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Stoffet er ikke blevet fundet i nogen af prøverne, oplyser HOFOR i en pressemeddelelse.

Foto: DragørNyheder.dk

Fredag 26. april blev der udtaget prøver fra alle HOFORs 14 vandværker til analyse for stoffet chlorothalonil amidsulfonsyre. Prøverne er analyseret med en meget lav detektionsgrænse på 0,005 µg/l.

Miljøstyrelsen har fastsat et kvalitetskrav for chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevand på 0,01 µg/l. Der er ikke påvist indhold af chlorothalonil-amidsulfonsyre i nogen af de 14 prøver. Alle 14 vandværker overholder altså kvalitetskriterierne.

Hvad er chlorothalonil-amidsulfonsyre?

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel, som har været godkendt i Danmark 1982-2000 til brug ved dyrkning af hvede, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre har ikke hidtil været på listen over stoffer, som vi kontrollerer for på vandværkerne. Man har en bekymring om, at stoffet kan være kræftfremkaldende og skadeligt for vores arveanlæg. Derfor har Miljøministeriet nu bedt alle landets kommuner om at tjekke vores drikkevand for stoffet.

Læs mere om stoffet og sundhedsrisici på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

De nye resultater kommer i forlængelse af tidligere prøver fra begyndelsen af april, hvor HOFOR testede for chlorothalonil-amidsulfonsyre samt 232 andre stoffer. Heller ikke her blev der fundet tegn på chlorothalonil-amidsulfonsyre.

HOFOR oplyser at de løbende tester for chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Læs også: HOFOR undersøger for chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet

Seneste artikler

 

Fik du læst?