En speget affære!

På mødet i økonomiudvalget den 14. maj 2019 er der som meddelelsespunkt en orientering om sagsforløbet vedrørende en ejendom på Øresunds Allé 67.

I de fremlagte bilag til sagen får borgerne en sjælden mulighed for at komme bag kulisserne og følge handlingsforløbet mellem forvaltningen, de politisk valgte medlemmer til kommunalbestyrelsen og borgerne.

Ejendommen Øresunds Allé 67. Foto: DragørNyheder.dk

Af Claus Ehlers

Sagen kort

En bygherre ønsker at opføre en villa på en klargjort byggegrund på adressen Øresunds Allé 67.

Tegninger indsendes til forvaltningen og efter behandling hér godkendes projektet politisk den 12. januar 2016 efter en vurdering af, at der var tale om en halvanden etages bygning, som ikke forudsatte dispensation. Godkendelsen er enstemmig, og byggeriet igangsættes herefter.

Efter protester i en nabohøring afgør Planklagenævnet, at huset fremtræder som to etager, og ikke som udnyttet tagetage i et halvanden plans hus.

Ved kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2017 blev det mod forvaltningens indstilling besluttet med 10 stemmer mod 5, at der ikke gives dispensation.

Ved kommunalbestyrelsesmødet den 21. september 2017 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et juridisk notat fra ekstern rådgiver, da ejer, ifølge Kommunens sagsfremstilling, ikke ønskede at medvirke til en fysisk lovliggørelse.

Ved et lukket kommunalbestyrelsesmøde den 22. februar 2018 bliver det besluttet med stemmerne 8 for og 6 imod at give dispensation til byggeriet i henhold til tidligere godkendelse.

Som beslutningsgrundlag var endvidere udarbejdet et internt notat med vurdering af personligt og økonomisk ansvar i sagsforløbet.

Den 29. april 2019 foreligger den endelige afgørelse fra Planklagenævnet, som vurderer byggeriet som to etager, og ophæver kommunalbestyrelsens afgørelse om dispensation.

Det betyder, at kommunens afgørelse om dispensation ikke længere er gældende.

Sagen er indklaget af naboer til ejendommen, og disse har også har anlagt sag mod kommunen. Der er berammet retssag i juni 2019.

Den 29. april 2019 foreligger den endelige afgørelse fra Planklagenævnet, som vurderer byggeriet som to etager, og ophæver kommunalbestyrelsens afgørelse om dispensation. (Bilag fra Dragør Kommune)

Status

Kommunalbestyrelsen er nu forpligtet til at lovliggøre byggeriet, som for længst er færdiggjort efter den givne dispensation.

På mødet i økonomiudvalget den 14. maj 2019 vil forvaltningen orientere om sagens foreløbige status.

Det principielle i sagen er en vurdering af, om byggeriet fremtræder som et halvanden plans hus med udnyttet tagetage, eller som et byggeri i to etager.

Der er divergerende opfattelser mellem kommunens forvaltning, de politisk ansvarlige personer og Planklagenævnet.

Tilbage står problemer med lovliggørelse, erstatningsansvar mm.

Sagen kompliceres yderligere af, at der i sagsforløbet er sket betydelige udskiftninger blandt de politisk ansvarlige personer og i forvaltningens personale.

Dragør Kommune er netop placeret som den kommune i landet med de længste sagsbehandlingstider med hensyn til byggetilladelser, og ovennævnte sag er utvivlsomt med til at forringe statistikken.

Der foreligger ikke oplysninger om omfanget af de økonomiske omkostninger til ekstern juridisk bistand eller forbrugte ressourcer internt i forvaltningen.

Hvordan det endelige resultat vil ende, vil kun fremtiden kunne vise. Men under alle omstændigheder bliver det en dyr sag for vor økonomisk trængte kommune.

Læs også: Drama på Øresunds Allé – beboere stævner Dragør Kommune

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »