Sygefravær – hvordan går det?

Efter flere års fald i sygefraværet blandt ansatte i Dragør Kommune steg antal sygedage i 2018. Det viser en opgørelse baseret på tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Dermed følger Dragør Kommune en landstendens.

Sygefravær - Termometer og piller

I Dragør Kommune lå sygefraværet gennemsnitlig på 13,2 dage i fjor mod 11,3 dage i 2017. På landsplan lå det gennemsnitlige antal sygedag på 12 i 2018.

Fokus på fælles løsninger

Det ærgrer Kenneth Kristensen, kommunaldirektør i Dragør Kommune, at tallet det sidste år er gået den forkerte vej.

Han siger: ”Ved et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i Dragør Kommune er det i en årrække lykkedes os at nedbringe sygefraværet markant – og vi skal videre ad den vej. At vi har set en stigning i 2018 hænger sammen med, at antallet af langtidssygemeldte er steget. Det er skidt for både den langtidssyge medarbejder, kollegaerne og borgerne.”

Kenneth Kristensen fortsætter: ”Det er i fællesskabet mellem ledelse og medarbejdere, at løsningerne på sygefravær skal findes. I samarbejdsorganisationen MED er formuleret fælles retningslinjer, og på de enkelte arbejdspladser er ledelse og medarbejdere sammen om at pege på konkrete indsatser.”

MED-dag i maj

Senest har alle ledere og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsorganisationen MED i maj været samlet til en fælles dag om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø.

Erfaringer viser, at indsatser, som fremmer gode og holdbare resultater, er tydelig ledelse og bredt ejerskab hos medarbejderne. Blandt de konkrete redskaber er en systematisk brug af statistik, ordentlige fraværssamtaler med fokus på omsorg og afklaring samt forskellige former for tidlig indsats. Det handler blandt andet om forebyggende arbejde med trivsel, godt arbejdsmiljø og social kapital i form af tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven.

På ret kurs igen…

Tal fra maj 2019 viser, at det igen går den rette vej i Dragør sammenlignet med 2018. I perioden fra 1. januar til 1. juni var sygefraværet i 2019 på 5,17 procent mod 5,5 procent i samme periode i 2018.

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

 
 

Fik du læst?