Justering af budget og anlægsplan

Kommunalbestyrelsen har været i arbejdstøjet. På det sidste møde inden sommer handlede det blandt andet om at justere kommunens budget og beslutte nødvendige ændringer af anlægsplanen. Resultatet er en forbedret økonomi.

Penge - mønter

Dermed har beslutningerne på kommunalbestyrelsens møde torsdag den 20. juni 2019 skabt et forbedret grundlag for sensommerens forhandlinger om næste års budget.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup siger: ”Dragør Kommune har i en del år haft en rigtig god økonomi. Det skal vi glæde os over. Vi er dog de senere år blevet økonomisk mere udfordret på især udefrakommende forhold, som vi ikke selv er herre over. Vi skal derfor i Dragør vænne os til, at der ikke er penge til det samme som før.”

Økonomisk pres udefra

Det er særligt tre forhold, som udfordrer. For det første er der den landsdækkende udligningsordning, hvor staten flytter penge fra hovedstadsområdet til resten af landet. I 2018 betalte Dragør Kommune for eksempel 172 mio. kr. til udligningsordningen, hvilket udgjorde 15 % af kommunens samlede udgifter.

For det andet er Dragør Kommunes indtægtsgrundlag nedjusteret med 20 mio. kr. årligt med virkning fra 2019.

Og for det tredje har Dragør, som næsten alle andre kommuner, stærkt stigende udgifter til at finansiere det specialiserede socialområde og til at medfinansiere sundhedsområdet.

Landstendens

Både udgiftsstigninger og indtægtsfald er udfordringer, som Dragør Kommune deler med mange andre kommuner. Det er noget, som man på nationalt og tværkommunalt plan arbejder for at finde fælles løsninger på.

”På en måde kan man sige, at den almindelige samfundsøkonomiske udvikling nu også er nået til Dragør. Med gårsdagens beslutninger er der skabt et forbedret grundlag for, at der ved budgetforhandlingerne til efteråret kan skabes balance i kommunens husholdningsbudget og tilstrækkeligt med penge på kistebunden til nødvendige investeringer,” vurderer Eik Dahl Bidstrup.

Svære, men nødvendige valg

Kommunalbestyrelsen besluttede bl.a. at udskyde eller helt aflyse en række anlægsprojekter. For eksempel er nedrivning af bygninger på Dragør Havn blevet udskudt, mens renovering af Hollænderhallens parkeringsområde er blevet sløjfet. I alt er der besluttet besparelser på anlæg for ca. 14 mio. kr., mens en række andre anlæg er blevet udskudt til 2023 og efterfølgende år. I alt forbedrer den nye anlægsplan kommunens økonomi med godt 24 mio. kr. i budgetperioden 2019-2022.

Besparelser på kommunens drift beløber sig samlet set til ca. 3,4 mio. kr. Det drejer sig især om besparelser som følge af færre brugere af tilbud end budgetteret og udskydelse af genbesættelse af ledige stillinger. Samtidig blev Hjemmeplejen opjusteret med 3 mio. kr. årligt til håndtering af det stigende antal ældre borgere.

Besparelserne besluttet ved torsdagens møde vil ikke medføre afskedigelser.

Eik Dahl Bidstrup slutter: ”Dragør er en veldrevet kommune. Og når der opstår problemer, lægger vi os i selen at træffe de rette, men også svære valg – nu og i årene fremover. Vi skal vænne os til, at der vil komme serviceforringelser, også i budget 2020. Sådan er det i alle kommuner. Vigtig for os er dog, at det bliver med færrest mulige gener for både borgere, virksomheder og medarbejdere.”

Kommunen følger økonomien tæt og holder øje med, om der vil komme behov for flere tiltag. Det vil i første omgang ske ved budgetopfølgning på 2. kvartal 2019 til august.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Læs mere »