Søvang – vejnavne og spærringer

De fleste i Dragør bemærkede, at et af kommunens største områder i 2018 kunne markere 100-års jubilæum.

Et enkelt år var der kraftig uro i Søvang. Nye spærringer blev modtaget med stærke blandede følelser. (Privatarkiv).

Af Dines Bogø

Kigger man på et kort over Søvang i dag, vil man tro, at området fra start var et sammenhængende område, men sådan var det ikke helt.

Udstykningskort fra sommeren 1918. Man kunne af gode grunde ikke udstykke det areal, hvor Krigsministeriet havde deres skanser, kanonbatterier og skyttegrave. Våbenstilstand kom først 11. november samme år. Militæret fjernede kanoner og udstyr men efterlod jordvolde, støbte ammunitionsrum samt større og mindre vandhuller. (Arkiv: Dines Bogø).

Sommeren 1918. Verdenskrigen er ikke slut

Ejendomshandlere Simonsen og Sørensen købte en del jord af lokale gartnere med det formål at udstykke 340 parceller i det kombinerede helårs- og sommerhusområde.

Der var et lille problem, fordi store dele af området benævnt ”Befæstningsområde tilhørende Krigsministeriet” ikke kunne udstykkes. Det generede ikke udstykkerne.

De solgte bare grundene rundt om det område, hvor militæret havde skanser, skyttegrave, batterier ammunitionsrum og masser af pigtråd.

Alle havde en realistisk fornemmelse af, at krigen snart sluttede og at tyskerne ikke inden havde kræfter til at lave et angreb på Danmark.

Der blev solgt en del grunde i første udstykning og allerede i 1919 kunne man begynde, at udbyde de næste 100 grunde, der havde ligget i det tidligere militære område.

I sommeren 1920 var der således i Søvang opført omkring 40 sommerhuse og enkelte helårshuse.

Hvad skulle vejene hedde?

Inden grundejerforeningen begyndte at fungere havde udstykkerne skrevet vejnavne på udstykningskortet. Udstykkerne havde opkaldt vejene efter flere af de gårdejere, der havde solgt marker, landinspektøren og så sig selv.

Udstykkerne ville gerne hædre gårdejerne, der havde solgt jord, landinspektøren og så sig selv. De vejnavne holdt ikke længe.

Man forslog også, at man bare kunne give vejene numre. Det kunne Postvæsenet ikke godkende. Læs mere her om vejnavne og afspærringer.

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

Lokal farvehandel på museum

En ny fotoudstilling sætter fokus på helt særlige butikker. Dragør Nyt har talt med en af skaberne, der forklarer, hvorfor en helt speciel Dragør-butik er med.

 
 

Fik du læst?

DMI advarer om risiko for skybrud. Arkivfoto: TorbenStender.

Risiko for skybrud i hovedstadsområdet

DMI har udsendt en varsel om lokale skybrud i hovedstadsområdet fra fredag den 12. juli kl. 20.00 til lørdag den 13. juli kl. 20.00. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, advarer om potentielle oversvømmelser og opfordrer til ekstra forsigtighed. Ifølge DMI’s prognoser kan kraftige regnskyl medføre alvorlige oversvømmelser, som især kan ramme veje.

Læs mere »